Kako najučinkoviteje uporabiti pridobljena sredstva ASI?

Develor Slovenia prejemnikom sredstev  ASI predlagamo, da se s pomočjo pridobljenih sredstev, vaši zaposleni zgolj ne razvijajo in izobražujejo, temveč da se naučijo tudi, kako učinkovito, merljivo in hitreje implementirati novo pridobljeno znanje in veščine v prakso.

Le tako bo učinek in namen porabe sredstev res dosežen; razviti pozitivno organizacijsko kulturo v organizacijah, s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju, zavzetosti, vključenosti, povezovanju in izmenjavi znanj, razumevanj in veščin vseh generacij zaposlenih neke organizacije! Koristniki sredstev boste z vzpostavitvijo sistema implementacije in vzdrževanja doseženih znanj, veščin in standardnih vedenj (in ukrepov) dosti hitreje in lažje dosegli želeni poslovni rezultat in pričakovanja, saj bodo s tem načinom in pristopom vsi vaši zaposleni razvijali svojo zavzetost, posledično pa pozitivno podjetniško kulturo, uporabniško izkušnjo in s tem boljši poslovni rezultat.