AGILNA MISELNOST V VUCA SVETU

Propad velike legende fotografskega trga ali propad svetovno znanega in priljubljenega komunikacijskega podjetja, ki je imelo na milijone odjemalcev in znatna finančna sredstva, so dokazi, da se podjetja bodisi hitro prilagodijo nenehno spreminjajočemu se poslovnemu okolju, ali pa se pripravijo na najhujše. Če dodamo še teroristične napade, nepričakovane vojne ali podnebne spremembe, ki vplivajo na gospodarstvo, nedvomno živimo v VUCA svetu.

Svet, ki je nepredvidljiv, negotov, kompleksen in dvoumen. To novo okolje predstavlja nove izzive in od vseh nas zahteva, ne le agilen odnos, temveč tudi nove rešitve.

Tema fasilitirane delavnice je povzeta po resnični zgodbi in ponuja privlačen in vznemirljiv GAMIFICIRAN pristop, s pomočjo katerega izkusimo svet VUCA in se naučimo tehnik za premagovanje postavljenih izzivov. Udeleženci morajo tekom intelektualne igre nenehno načrtovati, izvajati in pregledovati svoje dejavnosti, se prilagajati nepričakovanim dogodkom, pri tem pa upoštevati zadovoljstvo strank.
Za uspeh je potrebno sodelovanje, ne samo znotraj svoje skupine, temveč tudi z ostalimi skupinami.

 

PREDNOSTI ZA UDELEŽENCE:

Izkusijo in vadijo učinkovito timsko sodelovanje v okolju VUCA
Prepoznavajo prednosti sodelovanja med skupinami in s tem zavirajo ustvarjanje ‘silos’-ov v organizacijah in ali spodbudijo njihovo odpravljanje
Učijo se skozi izkušnje izmenjevanja vodstvene vloge
Prejemajo in dajejo takojšnjo razvojno povratno informacijo (časovno in vsebinsko na pravi način)
Odkrivajo in preizkušajo nova orodja agilnega sveta
Gradijo in širijo agilno miselnost in kulturo znotraj skupine in med ekipami
Se zabavajo!