AGILNO PROJEKTNO VODENJE – PROJEKT NOVI KAIRO

Agilno projektno vodenje s poslovno simulacijo 
Dandanes agilna metodologija in agilno vodenje projektov pridobivata vse večjo priljubljenost na številnih poslovnih področjih. Metodo, ki izvira
iz razvoja programske opreme, uporablja vse več podjetij tudi zunaj področja IT. Kljub številnim prednostim, agilnega vodenja ni mogoče uporabiti v vseh primerih ali v vsakem podjetju. Mnoga podjetja se odločijo ohraniti svoj tradicionalni operativni model, pri čemer izkoristijo agilno metodologijo le za nekatere projekte.

Program je zasnovan na AGILNEM VODENJU PROJEKTOV s poslovno simulacijo, ki se zgleduje po izgradnji novega upravnega mesta v Kairu, v Egiptu. Tekom izvedbe bodo udeleženci načrtovali, izvajali in ocenjevali vizionarski projekt za “Novi Kairo”.
Z uporabo gamificirane in avanturistične oblike treninga se udeleženci bolje in
hitreje učijo. Ves čas usposabljanja udeleženci delajo v skupinah in tekmujejo za
financiranje vlagateljev. Tako kot v realnem življenju, se tudi tu pogoji hitro
spreminjajo, zato je klasični način vodenja projektov obsojen na neuspeh. Edini
način za uspeh je agilen, prilagodljiv pristop. Merila za uspešnost niso le v učinkoviti izvedbi, ampak tudi v načrtovanju zmogljivosti, hitrem prilagajanju spreminjajočim se okoliščinam, aktivnemu poslušanju, pridobivanju zaupanja in nenehnem zagotavljanju vrednosti.
Udeleženci se s pomočjo simulacije naučijo, izkusijo in intenzivno vadijo bistvo agilnega vodenja projektov, ter pridobijo poglobljeno razumevanje agilnih načel, vlog, rutin in agilnih orodij.

Po koncu programa bodo udeleženci:
▪ Razumeli agilne vidike vodenja projektov
▪ Pridobili izkušnje in poglobljeno razumevanje različnih agilnih praks in orodij in
▪ Jih prenesli v vsakodnevno rutino.