APLIKACIJA HAPPY AT WORK

Izkušnja zaposlenih (Employee Experience – EX) postaja ključno področje analiz in razvoja zaposlovalcev. Spodbuja razvoj novih trendov in merjenj zavzetosti zaposlenih; ključno je namreč VZDRŽEVANJE NENEHNEGA DIALOGA z zaposlenimi, namesto standardnega letnega razgovora, sicer rednega, a le ob koncu leta ali enkrat letno. Za izvedbo tovrstnega pristopa smo razvili podporno orodje, ki delovnim okoljem tudi tehnično omogoči tovrsten način dela, kot  tudi način in vsebino, ki omogočata  hitre in enostavne odgovore ter popolno anonimnost.

Sistem ‘Happy at Work’ je tehnološko orodje, ki meri zadovoljstvo in nivo stresa v vaši organizaciji na enostaven in učinkovit način, kot tudi v kolikšni meri in kako učinkovito zaposleni implementirajo svoja vedenja in obnašanja.

Verjamemo v sprotno in nenehno preverjanje delovnega okolja z  enostavnimi in primerno pronicljivimi vprašanji. S tem pridobimo možnost hitrega in pravočasnega ugotavljanja negativnih trendov v organizaciji, da lahko tudi hitro in pravočasno ukrepamo in ne šele, ko se je trend razvil že daleč v negativno smer, ko je lahko za ukrepanje že prepozno.

Sistem ‘Happy at Work’ omogoča vašo lastno izbiro, kako pogosto želite, da se vprašalnik/ aplikacija posreduje zaposlenim in katera vprašanja naj vsebuje.  Ko sistem prejme odgovore jih nato sam obdela in vam posreduje rezultate na vašo e-pošto ali kot sms sporočilo. Na podlagi odgovorov in korelacij med njimi vas sistem tudi opozori, če so bili zaznani kakšni negativni trendi. Rezultati vprašalnika so predstavljeni tedensko ali mesečno in se lahko prikažejo za neko delovno skupino/ oddelek tudi posebej, glede na vaše želje/ potrebe/ preference.

Vprašalnik je oblikovan na način, da lahko vodja tima, posameznemu članu tima, ki je rešil vprašalnik, posreduje tudi kak osebni namig/ odgovor/ rek/ potrebne podatke po vaši želji/ presoji/ odločitvi.

Ob tem orodje tudi omogoča, da vodja tima anonimno spodbudi dialog med posameznimi člani tima, če na osnovi odgovorov na vprašalnik, zazna potrebo po tem. S tem pridobi možnost pravočasnega reševanja zgodaj zaznanega možnega izziva v skupini, ki jo vodi.

Rezultati vprašalnika HAPPY AT WORK:

 omogočajo pravočasno ugotavljanje nivoja:

  • zadovoljstva zaposlenih
  • obsega dela (obremenjenost)
  • delovnega stresa
  • In kako vse našteto vpliva na zaposlene

dajejo smernice za planiranje pravočasnih ukrepov/ interakcij za spremembo/ izboljšanje/ preusmeritev.

Dodatne funkcije:

 Anonimni pogovor – opcija

  • Oblikovanje dodatnega pulznega vprašalnika z vprašanji, ki jih vodja sam oblikuje
  • Vključitev funkcije ‘Alarm’, ki vodjo opozori na pojavitev negativnega trenda