Zavestna komunikacija

Učinkovita komunikacija je pogoj za delovno učinkovitost, uspešno sodelovanje in pozitivno delovno atmosfero. Vendar pa učinkovita komunikacija nikakor ni samoumevna. Kolikokrat se vam je že zgodilo, da vašega sporočila sogovornik ni pravilno razumel tako na vsebinskem kot čustvenem nivoju? S pomočjo našega programa Zavestna komunikacija, se vam to ne bo več dogajalo.

PROGRAM UČINKOVITE KOMUNIKACIJE razvija temeljne komunikacijske veščine.  Tekom tečaja se naučimo, kako komunicirati, da sogovornik naše sporočilo ustrezno sprejme (metode za jasno in učinkovito sporočanje) in na drugi strani kako poslušati, da sogovornikovo sporočilo pravilno razumemo (aktivno poslušanje).

PROGRAM UDELEŽENCEM POMAGA OZAVESTITI osebne prednosti in slabosti pri komuniciranju. Skupaj odkrivamo tudi možnosti za nadaljnji osebni razvoj.

 S POMOČJO PRAKTIČNIH VAJ IN IGER VLOG novo znanje utrdimo. Udeležence spodbujamo k praktični uporabi različnih komunikacijskih kanalov (medosebna komunikacija, telefon, e-mail, Skype, …). Na ta način udeleženci bolj samozavestno uporabljajo nove komunikacijske veščine pri vsakdanjem delu.

PO KONCU PROGRAMA se bodo udeleženci sposobni jasno izražati, pozorno poslušati in s tem komunicirati na način, da bodo zadovoljni vsi vpleteni.

Možna nadgradnja 

  • Asertivna komunikacija
  • Insights® Discovery: Osebna učinkovitost
  • Čustvena inteligenca
  • Učinkovito reševanje konfliktov.