Consultative Sales Process

Po čem se razlikuje uspešen prodajalec od povprečnega?
Program svetovalne prodaje se osredotoča na razvoj dveh pomembnih prodajnih kompetenc:
*  Sposobnost ustvarjanja zaupanja
*  Ustrezno razumevanje strankinih potreb
Če obvladamo ti dve veščini, je prodajni uspeh zagotovljen.

PROCES SVETOVALNE PRODAJE je zavesten prodajni pristop, ki se osredotoča na strankina pričakovanja in potrebe. Proces temelji na treh predpostavkah:
*  stranka zaupa prodajalcu,
*  produkt ustreza strankinim potrebam,
*  stranka ima zadosti sredstev za nakup.

V kolikor so vse tri predpostavke izpolnjene, potem ni razloga za uspešen zaključek prodaje – strankin nakup.UDELEŽENCI

PROGRAMA SPOZNAJO specifike posamezne faze prodajnega procesa. Obravnavajo namen in idealne oblike vedenja prodajalca v vsaki fazi, v skladu s strankinimi pričakovanji in potrebami. Spoznajo tudi načine in metode za prilagajanje vedenja in komunikacije stranki.

S POMOČJO SITUACIJSKIH VAJ bodo udeleženci že na delavnici preizkusili načine načrtovanja in vodenja uspešnih prodajnih sestankov. Na ta način bodo novo znanje lažje in bolj samozavestno uporabili v praksi.

Po koncu programa bodo udeleženci sposobni: načrtovati in učinkovito voditi prodajne sestanke, povečati prodajno učinkovitost, povečati promet.

Predpogoj: Načela prodaje

Možna nadgradnja: Coaching na delu, Pogajalske tehnike, Predstavitvene veščine.