Digitalna miselnost

Živimo v svetu digitalne revolucije. Organizacije timi in ljudje so povezani bolj kod kdaj koli.  Spremembe, ki jih je povzročil tehnološki pok, so nam lahko všeč ali ne, nikakor pa se mu ne moremo izogniti.  Digitalna miselnost je ključna, da sprejemamo spremembe. Pripravite vaše sodelavce za digitalno transformacijo.

Cilji programa so zmanjšanje strahu in negotovosti do digitalinih rešitev in pristopov.  Program omogoča udeležencem, da pridobijo specifično miselnost, s katero bodo sposobni pogleda na svoje dnevne aktivnosti in delovne rutine z digitalne perspektive. Tako se bodo lažje in zavestno odločili kaj digitalizirati pri svojem delu, do katere mere in katero ustrezno digitalno orodje izbrati za to.

Program udeležence nauči prepoznati dejanski nivo digitalizacije njihovih vsakodnevnih aktivnosti in izbrati tiste, ki so problematične glede na učinkovitost (ponavljajoče se aktivnosti, zamudne aktivnosti, mehanične). Udeleženci opredelijo bodoče idealno stanje, kjer bi lahko bila digitalna tehnologija v pomoč in zberejo ideje in predloge za pravo in skupno najustreznejšo rešitev.

S pomočjo modela DIGITALNI NAVIGATOR DEVELOR udeleženci poiščejo ustrezen strukturiran pristop, kako poiskati pravo aplikacijo, ki bo za njih in njihove potrebe najuporabnejša.

Sindrom opičjih možganov, zasvojenost z internetom, nomofobija, zavračanje osebnih stikov, frustracije, kronična utrujenost … so samo nekatera od škodljivih stranskih učinkov prekomerne rabe digitalnih orodij, kar ogroža danes vedno več ljudi.  Tekom programa bodo udeleženci spoznali tudi te nevarnosti in se naučili, kako vzpostaviti ustrezno in zdravo ravnotežje s pomočjo metod digitalne razstrupitve.

Udeleženci bodo oblikovali svoje lastne razvojne korake oz. lastni akcijski načrt na podlagi zdravega miselnega ravnovesja pri tem.

Na koncu programa bodo udeleženci:

  • Izvajali dnevne aktivnosti in navade z vidika digitalne miselnosti
  • Lahko sprejeli zavestno odločitev kaj in do katere mere digitalizirati svoje aktivnosti
  • Prepoznali potencialna digitalna orodja v svojo pomoč in rabo
  • Ozavestili nevarnosti prekomerne rabe digitalnih orodij in našli pot do zdravega ravnovesja s tehnikami digitalne razstrupitve

Priporočene nadaljnje tematike

  • Osebna digitalna učinkovitost
  • Upravljanje s časom in cilji
  • Delovanje v virtualnih timih
  • Upravljanje virtualnih timov
  • Notranje mreženje in vključevanje v interesne skupine
  • Upravljanje z analizami, podatki in algoritmi