Učinkovito reševanje sporov

[
Conflict_resolution_Head

Spori lahko negativno vplivajo na medsebojne odnose ali pa pripomorejo k razjasnitvi nastale situacije. Na izid lahko vplivamo z ustreznim pristopom k reševanju danega konflikta.

V KOLIKOR S SPORI NE UPRAVLJAMO NA USTREZEN NAČIN, lahko uničimo medsebojne odnose, sodelovanje in učinkovitost med zaposlenimi. Posledično konflikti vplivajo tudi na poslovanje in uspeh celotnega podjetja.

SPORI IMAJO LAHKO TUDI POZITIVNE UČINKE, le reševanja se moramo lotiti ustrezno in sistematično. Tekom programa se bodo udeleženci spoznali z naravo in učinki konfliktov. Naučili se bodo prepoznati vrsto spora ter ustrezno pristopiti k reševanju na način, da se za vse vpleten najde ustrezno rešitev (win-win).

PROGRAM UDELEŽENCE SEZNANI s številnimi tehnikami reševanja konfliktov. Uporabo v praksi utrdimo s pomočjo praktičnih primerov in iger vlog. Na ta način obvladovanje konfliktov postane učinkovito orodje za doseganje zadovoljstva, dobrega sodelovanja in posledično dobrih poslovnih rezultatov.

Po koncu programa bodo udeleženci sposobni: prepoznati razloge in vrsto spora, izbrati ustrezen stil reševanja sporov, v procesu reševanja uporabljati metodo asertivnosti, doseči ustrezno rešitev za vse vpletene (win –win).