Učinkoviti sestanki

Slab sestanek je največji sovražnik poslovne učinkovitosti. Zato je pomembno, da sestanke znamo dobro pripraviti in jih voditi proti zastavljenim ciljem oz. rešitvam.

PROGRAM UČINKOVITEGA VODENJA SESTANKOV udeležence seznani z vrstami sestankov in jim omogoča lažje odločanje, kdaj je smiselno sklicati sestanek in kdaj ne. Spoznali bodo načine za učinkovito pripravo na sestanke v skladu s potekom oz. strukturo.

SESTAVNI DEL PROGRAMA so tudi moderne metode za učinkovito reševanje težav in za učinkovito interakcijo z udeleženci, s posebnim poudarkom na obvladovanju težavnih sogovornikov. Tekom programa spoznamo načine za aktivno vključevanje udeležencev pri iskanju rešitev, podajanju predlogov, ipd.
Še tako dobro voden sestanek pa nima učinka, če se dogovori in sklepi ne realizirajo. Zato poseben poudarek namenjamo tudi aktivnostim po sestanku, t.i. follow-up-u.

PROGRAM JE IZRAZITO PRAKTIČNO NARAVNAN. Nova znanja utrdimo s praktičnimi primeri in igrami vlog, ki so prilagojene na specifične delovne situacije udeležencev. Na ta način novo znanje lahko hitro uporabimo v praksi.

Po koncu programa bodo udeleženci sposobni: se učinkovito pripraviti na sestanek , učinkovito voditi sestanek, Sestanke narediti bolj zanimive in učinkovite, doseči izpolnitev dogovorov iz sestanka.

Možna nadgradnja: zavestna komunikacija, asertivna komunikacija, predstavitvene veščine, čustvena inteligenca, reševanje konfliktov.