Čustvena inteligenca

Kaj pripomore k izjemni osebni učinkovitosti, brez česar so tudi največji umi obsojeni na neuspeh?  Razumevanje čustev. Če razumemo čustva, razpoloženja sebe in drugih, se lahko učinkovito sporazumevamo in uspešno sodelujemo. To pa nam omogoča hitro in učinkovito doseganje postavljenih (poslovnih in osebnih) ciljev.

ZA DOSEGANJE REZULTATOV na delovnem mestu danes ne zadostujejo več zgolj pamet, znanje in spodobnosti. Potrebno je imeti še nekaj več – visoko stopnjo čustvene inteligence.

Naš razum in čustva sta v tesnem odnosu in oba sta nepogrešljiva za uspeh na delovnem mestu. Ljudje smo prepričani, da so naše odločitve povsem racionalne. Vendar so, v večini primerov, za naše odločitve odgovorna čustva.

ZATO SMO RAZVILI PROGRAM čustvene inteligence, ki vam bo pomagal spoznati in ozavestiti vaša čustva ter graditi na njih tako, da vas bodo podpirala pri izkazovanju vaših lastnih sposobnosti ter ohranjanju dobrih in uspešnih odnosov z drugimi.

PO KRATKEM TEORETIČNEM UVODU bomo na treningu raziskali odnos med čustvi in učinkovitostjo. Postavili bomo temelje za gradnjo samozavesti ter primernih odnosov s sodelavci. Naučili se bomo, kako uspešno ravnati z lastnimi čustvi, ter kako pozitivno vplivati na čustva in učinkovitost naših sodelavcev.

Po koncu programa bodo udeleženci sposobni:

  • Prepoznati in ravnati z lastnimi čustvi
  • Prepoznati in se odzivati na čustva drugih
  • Povečati svoj vpliv in uspešnost v medsebojni komunikaciji
  • Gojiti pristne osebne in delovne odnose

Potencialna nadgradnja

  • Motivacija 3.0 – Notranja moč
  • Insights® Osebna učinkovitost
  • Asertivna komunikacija