Bistvo vodenja

Program se osredotoča na temeljna znanja in veščine, ki so potrebne za vodenje ljudi. Po koncu programa bodo udeleženci sposobni praktične rabe Situacijskega modela vodenja in ustrezne motivacije podrejenih. Teoretično zanje bomo podkrepili s praktičnimi primeri in igrami vlog, prilagojenimi vaši organizaciji.

VODENJE JE LAHKO INSTINKTIVNO ALI ZAVESTNO. Vodimo lahko v skladu s svojim značajem in naravnim delovanjem ali pa se prilagodimo podrejenim in specifičnim situacijam. Intuitivno vodenje je pogosto povsem ustrezno, vendar pa so vodje, ki vodijo zavestno in se prilagajajo podrejenim, dolgoročno uspešnejši.

PROGRAM VODJE OZAVEŠČA o njihovem direktnem vplivu na učinkovitost zaposlenih in s tem podjetja. S pomočjo situacijskega modela vodenja, ki je podlaga za izvedbo programa, se naučimo kateri stil vodenja uporabiti v določeni situaciji z določeno osebo, da bomo dosegli optimalen izid.

TEORETIČNO ZNANJE UTRDIMO S PRAKTIČNIMI PRIMERI in igrami vlog. Utrjujemo znanje o načinih vodenja kot tudi praktično uporabo metod za motiviranje zaposlenih

Po koncu programa bodo udeleženci sposobni:

  • Zavestno voditi podrejene.
  • Uporabljati ustrezen način vodenja.
  • Učinkovito razvijati kompetence podrejenih.
  • Motivirati podrejene za učinkovito delo.

Možna nadgradnja

  • Vodstveni coaching
  • Motivacijsko vodenje
  • Insights® Discovery: Osebna učinkovitost
  • Insights® Discovery: Vodstvena učinkovitost