10 razlogov zakaj Insights® Discovery

 

 1. Temelji na strokovno priznani Teoriji osebnosti Carla Gustava Junga.
 2. Poudarja edinstvenost posameznika;
  vsak osebnostni profil Insights® Discovery je edinstven, kot je edinstven vsak posameznik. Obstaja 3,3 x 1058 različnih
  verzij profila; to je več kot je ljudi na svetu; noben profil ni enak drugemu.
 3. Insights® Discovery je edinstveno razvojno orodje.
  Omogoča natančno razumeti:
  stil vedenja in delovanja posameznika
  kako njegovo delovanje vpliva na druge – na njegove medosebne odnose
  kaj in kako se razvijati – možnosti za razvoj
  podpira, nadgrajuje in razširi pojmovanje ter uporabo nekaterih drugih psihometričnih orodij za določanje posameznikovih lastnosti.
 4. Spodbuja posameznikovo samozavedanje; razvoj socialnih spretnosti posameznika, krepi učinkovitost timskega sodelovanja in ustvarja pozitivno delovno okolje. Omogoča učinkovito aplikacijo samozavedanja: enostavno prepoznavanje in razumevanje drugih osebnostnih tipov (sogovornika), prilagajanje vedenja in komunikacije sogovorniku. Rezultat tega principa je ‘pozitiven jezik’: »Jaz sem OK, ti si OK«, ki rodi učinkovito medsebojno sodelovanje (‘win-win’ dogovori).
 5. Sistem Insights® je jasen, preprost za razumevanje, pomnjenje in takojšnjo uporabo v praksi;
  temelji na 4 osnovnih barvah: hladno modra, zemeljsko zelena, sončno rumena, ognjeno rdeča. Zaradi enostavnega razumevanja, je prenos védenja v prakso hiter, enostaven in dolgotrajen.
 6. Uporaba sistema Insights® sistema je široka: Osebni razvoj (vedenje, komunikacija, sodelovanje, vodenje, prodaja …), Razvoj in optimizacija delovanja timov, Kadrovanje.
 7. Osebni profil Insights® Discovery pridobite enostavno; posameznik reši spletni vprašalnik s 25 vprašanji. Izpolnjevanje traja do 20 min. Odgovori se obdelajo v Insights bazi na Škotskem. Sistem je zaprt. Izdela se unikaten posameznikov razvojni profil.
  Posamezniku ga predamo osebno v pisni obliki na kasnejši delavnici ali coachingu.
 8. Insights® Discovery osebni profil lahko vsebuje 5 razvojnih poglavij:
  Osnovno poglavje (to poglavje je temelj)
  Poglavje o prodajnem stilu
  Poglavje o stilu vodenja
  Poglavje o osebnih dosežkih
  Poglavje z vprašanji za izvedbo razgovora, intervjuja.
 9. Osebni profil Insights® Discovery je na voljo v slovenskem jeziku, sicer je dodatno dostopen še v 30 tujih jezikih.
 10. Na podlagi osebnih razvojnih profilov pripravi in izvede, naročniku in udeležencem prilagojene, Insights® Discovery razvojne aktivnosti kot so npr. osebni razvojni coachingi ali interaktivne delavnice:
  za razvoj (med)osebne komunikacije in delovanja
  za razvoj prodajnih veščin
  za razvoj vodstvenih veščin
  za razvoj sodelovanja v delovnih timih.