Insights® Discovery timska učinkovitost

Insights_Team_effectiveness_Head

Timski uspeh je odvisen od prav vsakega člana tima in obratno; posameznikov uspeh je pogojen tudi z uspehi ekipe v kateri deluje. Develorjev program Insights® Discovery: Timska učinkovitost se zato osredotoča na razvoj posameznikov v timu kot tudi na skupen razvoj celotne ekipe.

PROGRAM PRIČNEMO Z ANALIZO BARVNIH ENERGIJ vseh članov tima. Odkrivamo posameznikovo dodano vrednost za tim, ki je nujno potrebna za dobro delovanje ekipe. S poznavanjem najizrazitejše barvne energije v timu določimo prednosti in slabosti tima kot celote. Posvetimo se optimalni porazdelitvi dela in nalog, v skladu z barvnimi preferencami posameznikov v timu, z namenom lažjega in učinkovitejšega doseganja timskih ciljev.

PROGRAM POUDARJA KONSTRUKTIVNO UPORABO VSEH BARVNIH ENERGIJ za dosego skupnega uspeha. Priporočamo ga na novo oblikovanim timom in tistim ekipam, ki so pred kratkim doživele večje spremembe v sestavi, delovanju ali zadolžitvah.

Po koncu programa bodo udeleženci sposobni: izkoristiti timske prednosti, zavedati se potencialnih slabosti tima in jih ustrezno obvladovati, spodbujati člane tima k dobremu opravljanju dela = prispevek k skupnemu uspehu.

Predpogoji: Insights® Discovery osebni profil,  Insights® Discovery  Osebna učinkovitost.

Možne nadgradnje: Vodenje dislociranih timov,  Medkulturna komunikacija.