Vodstveni coaching

Glavni pokazatelj vodstvene učinkovitosti je zagotovo stopnja učinkovitosti podrejenih sodelavcev. Temu primerno je izrednega pomena, da sistematično vlagamo v razvoj svojih zaposlenih.

ENA GLAVNIH ODGOVORNOSTI VODJE JE, da poskrbi za stalen in premišljen razvoj podrejenih. Na ta način bodo zaposleni sposobni učinkovito izpolnjevati zastavljene naloge in cilje ter reševati številne delovne izzive. Coaching je eno izmed orodij, s katerim si lahko uspešno pomagamo pri razvoju zaposlenih, vendar le, če ga izvajamo na pravi način.

NAJVEČJI IZZIV VODSTVENEGA COACHINGA je ohranjanje njegove učinkovitosti skozi daljši čas. Pogoj za to je, da oba, vodja in podrejeni, čutita, da coaching prinaša vidne rezultate.

PROGRAM VODSTVENEGA COACHINGA NAS UČI kako doseči dolgoročno učinkovitost coachinga: z ustreznim spremljanjem učinkovitosti, z izgradnjo zaupanja, s pravilnim izvajanjem postopka coachinga, z uporabo primernega jezika, … in bistveno, z motivacijo in upoštevanjem osebnih značilnosti posameznika.
USPEŠEN VODJA = ODLIČEN COACH, obkrožen s predanimi in visoko motiviranimi zaposlenimi.

Po koncu programa bodo udeleženci sposobni: izpeljati proces vodstvenega coachinga na učinkovit način, povečati učinkovitost podrejenih, povečati poslovno učinkovitost.

Predpogoj: Osnove vodenja

Možna nadgradnja: Motivacijsko vodenje, Učinkovito vodenje teamov, EQ – Čustvena inteligenca.