Pogajalske veščine

Vsakodnevno se srečujemo s situacijami, ko usklajujemo lastne interese in poglede s sogovornikovimi. Intuitivni pogajalci  se osredotočajo le na lastne interese in cilje. Usposabljanje razvija veščine, ki omogoča udeležencem, da neposredno vplivajo na pogajanja in istočasno ohranjajo kakovost poslovnih odnosov s sogovornikom tudi za sodelovanje v prihodnje.

OSNOVA ZA UČINKOVITA POGAJANJA je ločeno upravljanje s posameznimi segmenti s tem, da se pogajalec ob tem zaveda teže in relacij med posameznimi segmenti, pogajalsekga območja in da je sposoben prehajanja med posameznimi segmenti. Željene rezultate doseže, če se je sposoben omenjeno prilagoditi pogajalskemu položaju pogajaskega partnerja.  Primerna priprava na pogajanja je pri tem ključnega pomena; zavedna vključitev vseh možnosti, razumevanje situacije, priprava alternativnih možnosti in strategij do konca pogajalskega procesa.

IMENOVANI CILJI opredeljujejo strukturo našega programa.  Kratki teoretični vložki podprejo večino praktičnih vaj tekom izvajanja programa. Uvodoma gre za vaje splošnih pogajaslkih vsebin, ki so osnova za nadaljevanje programa v smeri konkretnih situacij, v katere so vključeni udeleženci pri svojem delu. Pripravimo tudi praktična orodja za pripravo na pogajanja in za anallizo pogajalskih  rezultatov.

Ob koncu programa bodo udeleženci znali:

  • Zavedne priprave na pogajanja
  • Ohraniti pogajalsekga partnerja v območju zadovoljstva
  • doseči svoje cilje

Povezani programi:

  • Pogajanja 2
  • Cenovna pogajanja
  • Strateško upravljanje s ključnimi kupci