Pogajalske veščine – nadaljevanje

Pogajalci vedo, da kljub skrbnemu planiranju lahko dokaj hitro izgubijo svojo pogajalsko pozicijo in zaidejo v neprijetno situacijo. Poleg tega pa se to zgodi , ko je situacija že sicer zelo stresna, konfliktna, tako da je izplen seveda na koncu neustrezen. Naš program je pripravljen za pogajalce z izkušnjami in obravnava sodobne pogajalske tehnike in metode, s katerimi se bodo udeleženci programa v bodoče lahko izognili običajnim pastem in izvijačam, ki jih uporabljajo izkušeni pogajalci.

almafeju_header

VERJETNO VSI  POZNATE tipični gib narednika Colomba iz istoimenskega filma, ko se obrne ponovno k sogovorniku, da bi ga vprašal še eno dodatno vprašanje, potem ko je že rekel ‚Nasvidenje‘. Trenutek, ko trenutno olajšan osumljenec, nepripravljen na to dodatno vprašanje, naredi napako, ker je njegova dosedanja koncentracija in pozornost popustila. To je samo ena običajnih pogajalskih zvijač, ki jo izkušeni pogajalci redno in učinkovito uporabljajo. Za pozitiven izplen naših pogajanj moramo poznati pogajalske strategije in biti sposobni hitrega prilagajanja; se izogibati pastem  in prepoznavati ter nevtralizirati taktike.

POGAJALSKE TEMATIKE obravnavamo na zelo praktičen način. Vsak udeleženec bo izkusil, kako zavedna uporaba tehnik s pomočjo praktičnih situacij poveča učinkovitost pogajalskega procesa in izplena.

Na koncu programa se bodo udeleženci znali:

Pogajati in zavestno izpeljati pripravljeno strategijo z izkušenim pogajalskim strokovnjakom, ter se izogniti tipičnim pastem, da na koncu dosežejo zadani cilj.

Izhodišča:
Pogajanja – uvodna usposabljanja Develor

Možna spremljevalna usposabljanja

  • Cenovna pogajanja
  • Strateško uporavljanje s ključnimi strankami.