RAZVOJNA MISELNOST

Je problem tak, da ga ne morete ali ne znate rešiti…ali je problem le v tem, da ga še niste rešili?

Gre za ključno vprašanje, ko imamo pred seboj problem, ki  se nam pojavlja kot težek ali nerešljiv, pravi Carol Dweck, psiholog, ki je eden pionirjev raziskovalcev področja motivacije in iskanja pravih odgovorov na vprašanje, zakaj ljudje uspejo (ali ne) in kako pospešiti in spodbuditi uspeh.

VAŠE VRLINE NISO VKLESANE V KAMEN! Verjamemo in dokazujemo ključno misel psihologa in raziskovalca Deweck-a:   inteligenco in osebnost  lahko in je potrebno razvijat tako, da ne postaneta nespremenljivi okoreli lastnosti.  Navedeno pomeni izhodišče

programa za razvoj naših kognitivnih in čustvenih sposobnosti, kar pomeni osnovo za učinkovitejše reševanje slehernega problema; oblikovanje in razvoj naših vrednot in prepričanj spodbudi in razvija tudi naš odnos in delovanje. Program spodbudi razmišljanje in se osredotoča na načine in realizacijo tovrstnega uspešnega načina razmišljanja in delovanja.

TEORIJA IN IZHAJAJOČA SPOZNANJA FIKSNE IN RAZVOJNE MISELNOSTI pomagajo vodjem in zaposlenim razvijati in  razširjati pogled pri čemer v osnovi razvija najprej vsak sebe. Naša ‚miselnost‘ globoko učinkuje na naše potenciane dosežke in razvoj. Tekom izvedbe programa pridobijo udeleženci praktične in jasne usmeritve, kako prepoznati fiksno miselnost in jo spreminjati v razvojno – tako pri sebi kot pri svojih podrejenih, kot tudi, kako spodbuditi poslovni pogum in pozitiven odnos za učinkovit razvoj razvojne miselnosti.   Program je običajno uvod v sistemski razvoj vodstvenih veščin, veščin prodaje ali kot uvodni del projektov vodstvenih veščin, prodajnih veščin in projekta za razvoj pozitivne uporabniške izkušnje, saj oblikuje potreben odnos oz. vzpostavi ključno izhodišče za razvoj pozitivne energije in nivoja pripravljenosti zaposlenih na spremembe, kar je ključno za uspešen razvoj pozitivne izkušnje naših uporabnikov oz. strank.

Na koncu programa bodo udeleženci sposobni:   

  • Razumeti pomen in način premika iz fiksne miselnosti v razvojno
  • Spodbuditi sodelavce k tovrstnem razmišljanju
  • Uporabiti svoj potencial v smeri razvojne miselnosti
  • razumeti višje cilje in namen tovrstnega pristopa in miselnosti razvijati zadovoljstvo in zavzetost pri svojem delu
  • razviti in poiskati svojo izpopolnitev pri delu, ki ga opravljajo