Zavedna varnost

Program spreminja odnos zaposlenih do varnostnih ukrepov in pravil.  S pomočjo vaj in praktičnih primerov zaposleni ozavestijo potrebo po upoštevanju varnostnih predpisov in zavednem varnem delovanju. Na ta način se znatno zmanjšajo vsa tveganja in dejanske napake oz. nezgode.

ZAKAJ NE OPAZIMO NEVARNIH SITUACIJ?

K nezgodi vodi več vzrokov in tveganj. Nekateri so očitni, drugi prikriti. Ljudje mnogih, tudi očitnih, tveganj za nezgode ne zaznamo. Hitro zgrešimo tisto, na kar nismo pozorni.

PROGRAM ZAVEDNE VARNOSTI PRESEGA OKVIRE običajnih izobraževanj o varnosti in varnem delovanju. Udeležencem pomagamo ozavestiti, da varnostna pravila obstajajo z razlogom in ne zato, da jih dodatno „obremenjujejo“. Udeleženci spoznajo, da večino nezgod povzroči človeška napaka, ki bi se jih z lahkoto izognili, če bi bili pri delu pozorni in bi delovali varno. Bistveno pa je spoznanje, da mnogo nezgod lahko preprečimo z iskreno komunikacijo o (ne)varnosti s svojimi sodelavci in nadrejenimi.

S POMOČJO PRIMEROV „ZA LAS JE ŠLO“ udeleženci spoznajo preproste metode za analizo ‘skoraj dogodkov’ ter za njihovo odpravo. S tem preprečijo nezgode in poskrbijo za varno delovanje. Ob zaključku programa se udeleženci prostovoljno zavežejo k dejanjem, ki bodo povečala varnost v njihovem neposrednem delovnem in življenjskem okolju

 Po koncu programa se bodo udeleženci zavedali:

  • vzrok večine nezgod je človeška napaka;
  • mnogo nezgod je mogoče preprečiti z:
    • pozornostjo na varno izvajanje delovnih aktivnosti
    • iskreno komunikacijo o (ne)varnosti.

Možna nadgradnja: Vodenje za zavedno varnost.