Upravljanje s stresom

stress-management2

Stres je del našega vsakdana in nikoli se ga ne bomo mogli v celoti izogniti. Čeprav se lahko naučimo, kako se mu zavestno izogniti, da se izognemo kasnejšim možnim frustracijam ali celo zdravstvenim težavam, moramo poznati naše osebne izvore stresa, da bi se mu sploh lahko poskušali izogniti.

STRES JE NUJEN ZA DOBRO DELOVANJE , saj nas navdihuje in motivira, če le znamo z njim pravilno upravljat. Daje nam notranjo vzpodbudo, da premagamo ovire, ki nam pridejo na poti k doseganju naših sanj in ciljev. Če pa ga več ne moremo obvladovati, je lahko tudi vzrok za bolezni. , zmanjša našo učinkovitost in ogrozi našo samospoštovanje in duševno ravnovesje. Navedeno še posebej velja za vodje in direktorje, ki so pod nenehnim pritiskom glede na visoka pričakovanja, kratke in visoke cilje in glede na odgovornost, ki jo nosijo pri svojih odločitvah in do svojih podrejenih.

Kaj lahko naredimo? Pravočasno je potrebno prepoznati situacije, ki stres povzročajo in jih ustrezno obvladovati.

DELAVNICA OBVLADOVANJE STRESA NAS UČI kako se izogniti dejavnikom, ki nam povzročajo stres v našem privatnem in službenem času. Na delavnici predstavimo vzroke, faze in posamezne dejavnike tveganja, o njih se pogovorimo in jih celo merimo z uporabo posebnega vprašalnika in tekom posebnih eksperimentalnih vaj. Osnovni cilj delavnice je razviti učinkovito strategijo obvladovanja stresa in nas tudi nauči prenekaterih natistresnih tehnik, da bi ostali v ravnovesju in bi lahko bili še naprej učinkoviti in uspešni pri svojem vsakodnevnem delu Zavestno opredeljevanje stresnih dejavnikov, tudi glasovnih in tonskih (hrup, govorjenje) pomaga ljudem, da lažje delajo skupaj in v harmoniji, kar tudi zaščiti njihovo fizično in mentalno zdravje.

Na koncu programa bodo udeleženci sposobni

  • Vplivati na svoj osebni stresni prag,
  • bolje obvladovati stres,
  • prepoznati svoje simtome stresa in od drugih
  • izbrati zase najustreznejšo strategijo za obvladovanje stresa, da čim bolj nestresno rešijo nastali problem.

Možna nadgradnja znanj in veščin

Individualni coaching, Team coaching, Delo in čas v ravnovesju, EQ –usposabljanje na temo Čustvena iinteligenca.