VODENJE VARNOSTI V NOVI REALNOSTI

Pandemija COVID-19 se umirja, in vse več podjetij se vrača v pisarne, podružnice ali proizvodne enote. To pa predstavlja tudi nove izzive in nevarnosti za vodje in zaposlene. Program Vodenje varnosti v novi realnosti je namenjen vsem zaposlenim. Obravnava različne vloge ter odgovornosti posameznika za varno in zavestno delovanje. Ozavešča odgovornost zaposlenih za varno delovno okolje ter spodbuja preventivno ravnanje.

Kako delovati in medsebojno sodelovati ter pri tem ohranjati naše zdravje in zdravje sodelavcev. Kako preprečiti ponoven izbruh pandemije, ki bi, če bi se razširila med kolegi, lahko povzročila nepopravljivo škodo vašim poslovnim procesom.

Na interaktivni on-line delavnici postavljamo temelje varnosti in zdravstvene kulture, tako glede stališč, kot standardov obnašanja.
Na prvem srečanju se osredotočimo na razumevanje in sprejetje nujnosti varnostnih ukrepov, nato pa posvetimo čas učenju in vaji pomembnih protokolov, kot so: pravilna uporaba maske, kako varno nadeti in sneti rokavice, kako ravnati s potencialnimi nevarnostmi zaradi dotika različnih površin in predmetov v pisarni.

Na drugem srečanju opozorimo na kolektivno odgovornost in preučimo varnostne vidike situacij, ki zahtevajo interakcijo s sodelavci – delajo za našo mizo, se sprehajajo po skupnih prostorih in se osebno srečujejo v sejnih sobah. Razpravljamo tudi o načelih in praksi ravnanja z obiskovalci v naši pisarni, ne da bi pri tem povzročili ali utrpeli neprijetnost. In nenazadnje govorimo o tem, kako ravnati in kaj storiti s tistimi, ki pravila kršijo ali zanemarjajo

VARNOST JE KRITERIJ VODSTVENE UČINKOVITOSTI. V večini modernih organizacij se danes zavedajo, da je skrb za varno delovno okolje ena pomembnejših nalog vodij. Zavedajo se resnosti in stroškovnega vidika te problematike.

EDEN NAJVEČJIH IZZIVOV NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI je kako vzpostaviti sistem, ki bo učinkovit na daljši rok. Predpogoj je odnos in zavest oz. zavedanje vodij in podrejenih, da se jim skrb za varnost ‚splača‘: le zdravi zaposleni, so učinkoviti zaposleni, ki pripomorejo k napredku in uspehu podjetja. Odsotnost z dela predstavlja za učinkovitost podjetja in njegove rezultate velik strošek.