Dr. Izidor Golob, vodja Računalniškega centra (RCUM) – Univerza v Mariboru

RCUM Uni MB“V svetu informacijske tehnologije pravimo, da je edina stalnica sprememba. Poleg tehničnega ter strokovno-specifičnega znanja, ki ga moramo nenehno pridobivati in osveževati, je za učinkovito delo, ki navsezadnje nudi zadovoljstvo vsakemu posamezniku, potrebna primerna komunikacija. Dvodnevna delavnica, ki smo se je udeležili vsi zaposleni na Računalniškem centru Univerze v Mariboru, je bila zato zelo dobrodošla. Velika večina udeležencev je odšla prepričanih v uporabnost pridobljenega znanja; izpostavljena sta bila strpnost pri poslušanju in učinkovita komunikacija. Izvedene vaje so nedvomno nakazale nekaj učinkovitih pristopov, izboljšale splošno vzdušje in povečale pripadnost kolektivu. Trenerju, ki je po mnenju vseh udeležencev ustrezno vodil delavnico, se iskreno zahvaljujemo.”