Duška Lalek, vodja splošne pravno-kadrovske službe – Bolnišnica Topolšica

logo“Poslanstvo Bolnišnice Topolšica kot sekundarne bolnišnice je ostati oziroma postati še boljša (najboljša) ustanova na svojem specializiranem področju tako v naši regiji kot v slovenskem zdravstvu na sploh. Tudi v prihodnje želimo zagotavljati vse bolnišnične storitve z enako dostopnostjo, vsem uporabnikom želimo zagotoviti visoko strokovno, kakovostno, učinkovito in prijazno zdravstveno oskrbo.

Da bi te cilje lažje uresničevali, smo se odločili za sodelovanje s skupino Develor, upajoč, da bomo zaposleni s pomočjo njihovih trenerjev in njihovim načinom dela lažje reševali težave, s katerimi se soočamo, se hitreje in kvalitetnejše odločali in lažje sprejemali izboljšave oziroma spremembe, ki so koristne za naše delo. Prepričani smo, da so izobraževanja, ki so bila izvedena v naši bolnišnici, pripomogla, da smo zaposleni pričeli razmišljati na drugačen način, da se bolje zavedamo svojih potencialov, tudi tistih, katerih se morda pred tem niti nismo in da bo skupina Develor tudi v prihodnje pomemben del mozaika, imenovanega visoko strokovna, kakovostna, učinkovita in prijazna Bolnišnica Topolšica.”