Igor Fifnja, vodja Kadrovskih zadev – Nuklearna elektrarna Krško

logo_printV Nuklearni elektrarni v Krškem imamo na področju zagotavljanja različnih pristopov k varnosti in izboljšavam človeškega ravnanja že dolgoletne izkušnje. V resnici gre za področje našega dela, ki ga celotna jedrska industrija prepoznava kot ključno in ga zaokroža s terminom »Varnostna kultura«. V naši organizaciji se zavedamo, da je varnost tisto področje, kateri je vedno zagotovljena najvišja prioriteta, pri razvoju varnostne kulture pa izvajamo njeno stalno vrednotenje in napredek. Zaradi tega smo se odločili, da naše poznavanje omenjene problematike ter pristopov dopolnimo v sodelovanju s podjetjem Develor. V sklopu izvedene dvodnevne delavnice se je skupina sodelavcev NEK, ki je tesno povezana s področjem varnosti, seznanila z njenimi osnovnimi načeli in poenotila razumevanje načinov za njene stalne izboljšave. Delavnica je bila izvedena na zelo učinkovit način, ki je zagotavljal aktivno udeležbo vseh udeležencev, kar je bilo na koncu pohvaljeno tudi skozi izvedeno vrednotenje.

 

Igor Fifnja, vodja Kadrovskih zadev – Nuklearna elektrarna Krško

Krško, 17.3.2015