Ksenija Čuješ, Vodja službe za varnost in zdravje pri delu ter ekologijo v podjetju Steklarna Rogaška

Develorci !
Zaključni dogodek programa razvoja vodstvenih veščin in zavedne varnosti je bil izreden. Slušatelji so se odrezali in nas naredili zelo ponosne. Vzpodbudili so nas, da bomo poiskali sredstva za dodatno delo z njimi, saj se je izkazalo, da so vse naučeno obrnili v svoj prid in jim bo koristilo pri delu.
Vaši ekipi se iskreno zahvaljujem, da ste popolnoma  izpolnili moja pričakovanja.
Iskreno vaša Ksenija