Maja Bradeško, pomočnica izvršnega direktorja – Gorenje Group

GorenjeSpoštovani kolegi Develorjevi.

Dovolite, da se vam še enkrat v imenu celotne ekipe projekta Ambsadorji učinkovitosti KA zahvalim za vaše sodelovanje.

Vaš prispevek je šel močno čez običajen predavateljski/konzultantski standard.

Z vašo neprecenljivo energijo in zavzetostjo ste uspeli naše sodelavce okužiti z virusom voditeljstva, ki se bo, v to verjamemo,  razširil tudi z vašo pomočjo v druge delovne sredine.

 Maja Bradeško

Gorenje

Kadrovske zadeve in korporativne storitve, Razvoj kadrov in usposabljanje

Pomočnica izvršnega direktorja