Leadership Impact – Učinkovito vodenje


Da bodo vodje res VODJE

VSAKODNEVNE IZKUŠNJE IN POSLOVNI USPEH JE TISTO KAR VODJA OBLIKUJE V VODJA, ne le vodstvena hierarhija.

Develorjeve ‘Leadership Impact’ rešitve omogočajo vodjem, da postanejo odprti za učenje in spremembe, s tem, da so v razvojni proces popolnoma vključeni in se jasno zavedajo lastne odgovornosti za razvoj.

Programi razvijajo vodstvene kompetence in so prilagojeni vodstveni hierarhiji, kot tudi izkušnjam in stopnji razvitosti dosedanjih vodstvenih veščin. Na ta način kar najbolje ustrezajo določeni ciljni skupini.

Pred, med in po usposabljanjih učinke usposabljanj merimo s pomočjo diagnostičnih orodij kot npr.: testiranja, opazovanja, coachingi in druga diagnostična orodja. S tem zagotavljamo, da je razvoj vodij viden, učinkovit ter povsem prilagojen posamezniku in njegovi organizaciji.

Naši najpopularnejši vodstveni programi temeljijo na edinstvenem sistemu tipologij osebnosti, Insights Discovery.

POVEZANE DEVELOR STORITVE