DEVELOR | DEVELOR Program razvoja in implementacije vodstvenih veščin za vodje proizvodnega sektorja
Zapri    

  Develor d.o.o.
  Cesta Toneta Tomšiča 11,
  4270 Jesenice, Slovenija

  Pokaži vse kontakte
  Kontaktirajte nas    
  • Odnos in razvojna miselnost
  • Vodenje in upravljanje
  • Prodaja, skrb za stranke in pogajalske veščine
  • Osebna učinkovitost in komunikacijske veščine
  • Teambuilding in učinkovito sodelovanje tima
  • Ocenitev in diagnostika
  • HR svetovanje in coaching
  • Storitve

  Najdi v Storitvah & rešitvah

  • Please, type at least 3 characters in search input to find solutions.
  Pojdi na storitve

  Najdi v virih

  • Please, type at least 3 characters in search input to find resources.
  Preišči vire

  V Premogovniku Velenje zaključujemo s programom razvoja in implementacije vodstvenih veščin za vodje proizvodnega sektorja. Izjavo Vodje razvoja kadrov in izobraževanja, gospe magistre Natalije Lah, objavljamo v celoti:

  Program Vodim za spremembe
  Zavzetost zaposlenih je neposredno povezana z vodenjem sodelavcev in sebe. Vodenje je pomembna in učljiva veščina, ki jo lahko nadgradimo s prakso in usposabljanjem. Uspešen vodja mora biti sposoben spodbujati in usmerjati sodelavce k doseganje skupnih ciljev in sprejemanju zahtevanih sprememb. Poleg znanja in strokovnosti mora imeti tudi mehke veščine, da mu zaposleni zaupajo in sledijo.

  Program Vodim za spremembe smo organizirali za vodje na proizvodnem in tehničnem področju. V usposabljanje smo vključili tudi mlajše sodelavce. Ker je stopnja osebne zavzetosti v veliki meri odvisna od komunikacijskih in socialnih kompetenc neposrednega vodje, je bil poudarek usposabljanja na komunikaciji in podajanju povratne informacije. Vodje smo opolnomočili z novimi spoznanji, tehnikami in možnimi načini oz. stili vodenja. Želeli smo, da ozavestijo svoj način delovanja in vplivanja na sodelavce ter prevzamejo odgovornost vodenja in zagotavljanja delovne uspešnosti tudi za svoje sodelavce. Naša naloga je bila, da jim iskreno povemo, kaj delajo dobro in kje imajo priložnost, da spremenijo svoj način delovanja in odnos do drugih. Udeleženci so skupaj s trenerjem oblikovali in izpostavili ključna standardna vedenja vodje, specifična vsaki organizaciji.

  Kljub zapiranju premogovnika oz. predvsem iz tega razloga nudimo zaposlenim možnost stalnega usposabljanja in izobraževanja ob delu ter zagotavljamo razvojno delovno okolje. Zelo pomembni so nam odnosi med zaposlenimi, kjer zaposleni lahko živijo naše vrednote, ki temeljijo na povezovanju in trajnostnem razvoju. Z modelom vodstvenih standardnih vedenj, zaposlenim jasno sporočamo, katera vedenja bomo spodbujali. Vedenja zaposlenih se ne da urediti v tabelah ali usmerjati le z navodili za delo. Ljudje niso samo številke, so bolj kot črke. Črke, ki bi rade povedale svojo zgodbo, da jim nekdo prisluhne. Nihče si ne želi biti nekoristen in neveden. Pomembno je, da zaposleni točno vedo, kaj se od njih pričakuje in da so pričakovanja vseh vključenih predhodno usklajena. Že tekom usposabljanja je bil viden in slišan odmev med udeleženci, napredek v razvoju vodij in prenos naučenega v prakso, za kar sta z odlično izvedbo programa poskrbela izkušena predavatelja in trenerja Blaž Jarc in Tadej Petek iz podjetja Develor.

  Posebno pozornost smo namenili tudi medgeneracijskemu prenosu znanja in veščin, ker se zavedamo različnih načinov komuniciranja in pričakovanj posamezne generacije. Vloga vodje je ključna pri osmišljanju dela ekipe. Zaposleni morajo razumeti svojo vlogo v organizaciji in smisel dela. Ključ medgeneracijskega sodelovanja je danes prav v tem.

  Na kakovost vodenja ima največji vpliv filozofija vodenja, ki je del organizacijske kulture. Za aktiviranje ustvarjalne energije in zavzetosti je ključno učinkovito in primerno ravnanje z zaposlenimi na vseh nivojih vodenja v organizaciji. Sprememba miselnosti vodi k spremembi vedenja, doseganju boljših rezultatov ter snovanju ključnih zmožnosti delovanja tudi v prihodnje. Ker to ni enkratno dejanje, temveč proces, s programi za razvoj vodstvenih veščim nadaljujemo. Kljub močni kulturi vodenja v panogi premogovništva lahko vse spremembe uvajamo hitreje in manj težavno, če se naslonimo na tradicijo skupine, jo spoštujemo in nadgradimo. Z dodatnim izpopolnjevanjem na različnih področjih skrbimo za dvig temeljnih in strokovnih kompetenc ter tako povečujemo tudi zaposlitvene možnosti zaposlenih v obdobju prestrukturiranja skupine.

  Natalija Lah

   

   

  Hibridno delo

  Vpišite svoj e-naslov in prejeli boste E-knjigo z nasveti, kako obvladovati hibridni način dela.

   Povezani članki