Naša vizija & vrednote

NAŠE POSLANSTVO

Ustvarjamo boljši svet

NAŠA VIZIJA

DEVELOR je najhitrejša rastoča svetovalna in izobraževalna mreža, do leta 2020 prisotna v več kot 20 državah Evrope

NAŠE VREDNOTE

ODLIČNOST

“Odličnost vedno prihaja iz nas. Vsak kompromis na račun kakovosti pomeni nov naslednji kompromis. Vsak naš sodelavec se zato še toliko bolj trudi in stremi k odličnosti, ki plemeniti našo dodano vrednost. S tem omogočamo tudi našim poslovnim partnerjem,  da so še bolj uspešni.”

DISCIPLINA

“Vedno izpolnimo vsako obljubo in zavezo, ki jo damo. Preden obljubimo, iskreno povemo, kaj smo in česa nismo sposobni izvesti.”

UČENJE IN RAZVOJ

“Neprestano izpopolnjujemo naše znanje. Sistematično razvijamo in oblikujemo vedenja, ki pripomorejo k želenim poslovnim rezultatom naših poslovnih partnerjev.“

UČINKOVITOST

“Nenehno stremimo h končnemu rezultatu in pričakovanjem naročnika. Neprestano se trudimo, da delujemo po načelih učinkovitosti. Vložimo veliko energije v razumevanje ključnih dejavnikov, ki bodo pripomogli k uspehu nekega projekta, ki ga soustvarjamo s poslovnim partnerjem. Ko oblikujemo ali izvajamo storitve za naše stranke, vedno delujemo v skladu z osnovnim načelom DEVELOR: ‘Think Performance’”.

SPOŠTOVANJE IN PARTNERSTVO

“Naj bo to sodelavec, stranka ali naš dobavitelj, vedno stremimo k dolgoročnemu, etičnemu in poštenemu partnerstvu. Slednje temelji na globokem spoštovanju drugih kultur, idej ali osebnih razlik. Spoštovanje drugih je bistvo skupnosti Develor.”