Develor skrbi za OBVLADLJIVE SPREMEMBE

dali


DEVELOR skrbi za OBVLADLJIVE SPREMEMBE

Znana Birkenhoff-ova študija dokazuje, da, ob uporabi ‘starodobnih’ učnih metod, kar 85 % udeležencev usposabljanj znanja ni uspelo uporabiti v praksi. To pomeni, da se je 10 od 12 udeležencev usposabljanj udeležilo zaman. To šokantno dejstvo zagotovo vzbuja nezadovoljstvo pri naročnikih tovrstnih storitev in lastnikih organizacij.

 

Uporaba novega znanja v praksi

 

Pri DEVELOR-ju smo zato razvili revolucionarni koncept X-learning. Z njim poglobimo in podaljšamo učno izkušnjo. Udeležence na usposabljanja že predhodno pripravimo. S pripravljalnimi aktivnostmi jih informiramo, motiviramo za učenje in usmerimo na pot spremembe delovanja. Še več poudarka dajemo podpornim aktivnostim za uporabo novega znanja v praksi. Z različnimi spletnimi in tradicionalnimi orodji, kot tudi s prilagoditvijo organizacijskih sistemov in delovnih procesov, podpiramo spremembo delovanja. Razvoj udeležencev usposabljanj neprestano nadzorujejo njihovi nadrejeni in naši trenerji. Najpomembneje pa je, da svojemu napredku lahko sledijo tudi udeleženci sami, saj je viden napredek tisto, kar nas najbolj motivira k spremembi delovanja.