EnterTraining

et
mockup2
DEVELOR EnterTraining je edinstveno spletno orodje, ki podpira koncept X-learning.

Orodje uporabljamo že pred samimi usposabljanji z namenom, da udeležence seznanimo in pripravimo na proces razvoja in učenja. S pomočjo spletne aplikacije EnterTraining udeleženci lahko prebirajo zanimive spletne članke, si ogledajo poučen film ali s pomočjo kvizov preverijo svoj način delovanja oziroma znanja.

etUčna skupnost se ob uporabi aplikacije EnterTraining prične snovati že pred treningi. V spletnem prostoru Event hall, se lahko medsebojno spoznavajo, izmenjujejo mnenja in informacije. S funkcijo EvaluateMe vsak posameznik prejme povratno informacijo o svojem dosedanjem delovanju s strani vseh udeležencev usposabljanj. Na ta način že pred samim usposabljanjem vsakdo ve, na kaj se, po mnenju sodelavcev, mora bolj osredotočiti.

Med usposabljanjem se udeleženci ‘zabavajo’ ob sodelovanju v spletnih kvizih in anketah. Znanje utrjujejo ob reševanju kratkih in zanimivih vprašalnikov. Učenje dodatno spodbujamo s sistemom točkovanja. Na ta način lahko vsak posameznik primerja svoje rezultate z dosežki sodelavcev.

Situacijske vaje in igre vlog so podprte s funkcijo QuickFeedback. Z njeno pomočjo posameznik takoj prejme relevantno povratno informacijo o izvedbi s strani vseh udeležencev.  spletni-marketing

Občutek tekmovanja, primerjanja in sodelovanja ustvarja bolj sproščeno vzdušje. Na ta način je učenje bolj zabavno in s tem nepozabno.

Po koncu programa udeleženci z orodjem CommTrack  oblikujejo osebno zavezo za prenos in uporabo novega znanja v vsakodnevni delovni praksi. Pri izpolnjevanju zaveze jih podpirajo izbrani coachi in/ali podporniki. Tako udeleženec kot tudi izbrani coach oz. podpornik izvajanje zaveze spremlja s pomočjo orodja CommTrack. Na ta način imajo jasen pregled nad procesom, kar omogoča učinkovito planiranje nadaljnjih korakov, nujnih za dosego postavljenega cilja.

EnterTraining temelji na 2 ugotovitvah:

  1. “Ljudje se radi igrajo” – igra, tekmovanje, točkovanje in nagrajevanje so del orodja EnterTraining. Udeleženci se na ta način učijo, ne da bi se zavedali energije, ki jo ob tem vlagajo v proces.
  2. ”Viden napredek je najboljši motivator” – S pomočjo vidnih statističnih podatkov, grafov in tabel enostavno spremljamo in merimo razvoj posameznika in/ali tima. Jasno razvidni rezultati nam dajejo občutek napredka, uspeh pa nas spodbuja k nadaljnjemu trudu za dosego postavljenih ciljev.

Osebje, ki skrbi za razvoj kadrov v organizaciji, prejme  analize in poročila o napredku in dosežkih udeležencev. Na ta način priskrbimo dokaze o učenju, napredku in razvoju. Jasni rezultati nam omogočajo planiranje nadaljnjih ukrepov za učinkovit razvoj posameznika in/ali tima.

EnterTraining je odlično orodje, ki podpira naš glavni cilj = skrbeti za nepozabno učenje, obvladljive spremembe in merljive rezultate.