Zavzetost zaposlenih

DEVELOR je razvil edinstvene metodologije in pristope za merjenje zavzetosti in razvoja zavzetosti: 

  • Oblikovanje jasnih pričakovanj in opredelitev želenih rezultatov, zasnovanih na vloženem trudu, kar zagotavlja merljiv uspeh programa.
  • Verjamemo, da so vsi zaposleni v enaki meri odgovorni za lastno zavzetost.
  • Osredotočenost na oblikovanje vodstvenega modela zavzetosti in sistema vzdrževanja zavzetosti zagotavlja vzdrževanje in razvoj spremenjenega delovanja in obnašanja na vseh nivojih organizacije.
  •  Merjenje na vsaki točki razvoja zaposlenih in uporaba standardnih podpornih orodij pri tem, zagotavlja da naš sleherni razvojni program ni le sezonski uspeh, temveč strategija razvoja zaposlenih in s tem podjetja,  na dolgi rok.
  1. Proučimo obstoječ nivo zavzetosti pripadajočih procesov in opredelimo merljive rezultate s strinjanjem in nivojem prizadevanj.
  2. Oblikovanje vodstvenega modela in sistema vzdrževanja zavzetosti zaposlenih. Oblikovanje ključnih vedenj za vodje in zaposlene.
  3. Razvijanje ključnih vedenj in predstavitev ključnih spodbujevalcev in vzdrževanje razvoja:
  • Orodja, procesi in sistemi razvoja lean-lean načina zavzetosti zaposlenih.  Praktična raba vodstvenega modela in sistema vzdrževanje zavzetosti zaposlenih. Spremljanje in merjenje zavzetosti z nenehnim opazovanjem na osnovi sistema kontrole Develor.

Kaj je zavzetost zaposlenih? 

POVEČANA IN MERLJIVA ČUSTVENA OBVEZA, KI JO ZAPOSLENI IN NJIHOVI NADREJENI ČUTIJO DO PODJETJA IN KI VPLIVA NA POVEČANO STOPNJO VLOŽENEGA TRUDA ZA DOSEGO CILJEV IN USPEHA PODJETJA. ZAVZETI zaposleni opravljajo delo s strastjo in občutkom globoke povezanosti s podjetjem. So gonilo inovativnosti in potiskajo organizacijo naprej (Gallup).

Zavzetost smo lahko opredelili šele po tem, ko smo preko naše več kot 25-letne prakse opazovali prenekatera delovna okolja, kjer  zavzetosti ni bilo. V prenekaterih podjetjih zaposleni redno izpolnjujejo vprašalnike o zadovoljstvu na delovnem mestu ali zavzetosti. Vsekakor zavzetost presega zadovoljstvo na delovnem mestu. V marsikateri organizaciji zaposleni zgolj hodijo v službo, kar pomeni, da delajo od 09:00 – 19:00. Je to zadovoljstvo ali zavzetost?

Kako pomembna je motivacija zaposlenih na delovnem mestu? Kako jo izboljšati, kako jo dvigniti?  

Zaposleni, ki so motivirani, so bolj zavzeti za svoje delo in učinkoviteje dosegajo pričakovane delovne cilje in s tem poslovne rezultate podjetja.

Kaj, kdo in kako zaposlene motivira?

Vzrokov in načinov je mnogo, tudi takih, ki niso neposredno povezani s samim delom. Znane trditve po Maslowu držijo.

Poznamo prenekatere sodobnejše mednarodne študije, ki pa še dodatno potrjujejo tudi dejstvo, da so za zavzetost zaposlenih v 70 %! odgovorni njihovi neposredni vodje; torej njihova vodstvena komunikacija, način vodenja tima, njihov lastni zgled in razumevanje svoje vodstvene vloge in odnosa do odgovornosti, ki jo razvijejo s svojo vodstveno vlogo, pri čemer gre tudi za osebne vrednote. Ena takih je znana svetovna Gallupova študija o zavzetosti.

Naše 25 letne izkušnje podpore razvoja delovnih okolij kažejo, da sistemski razvoj zaposlenih in njihovih neposrednih vodij, prinese hitrejše in boljše poslovne rezultate; zaposleni so bolj motivirani za svoje delo, s pravim vodenjem pa so bolj zavzeti in učinkovitejši. Vedno znova namreč ugotavljamo tudi mi, da so za spodbudo zaposlenih na pravi način ključni njihovi neposredni vodje, ki ustrezno opolnomočeni, ko razvijejo in nato resnično implementirajo sisteme vodenja v prakso, s svojim ustreznim vodenjem, svoje time zavestno usmerjajo k poslovnim ciljem, jih na tej poti spremljajo na ustrezen način in tudi merijo spremembe delovanja in obnašanja ter učinke. Vse našteto smo v sodelovanju z razvitejšimi, pa tudi z manj razvitimi delovnimi okolji, dokazali tudi mi; da je izvedljivo, rodi uspeh in po navadi preseže vsa pričakovanja. V ljudeh je res največji potencial za uspeh.