Stranke o nas pravijo

 • pbs_logo S podjetjem DEVELOR Poštna banka Slovenije sodeluje uspešno in z velikim zadovoljstvom že vrsto let. Zelo smo zadovoljni z njihovim načinom dela in pristopom. Sodelovanje poteka na področju izobraževanja in razvoja vodij oziroma celotne vodilne ekipe banke. Največji poudarek je bil na razvoju osebnih kompetenc, komuniciranja in kriznega vodenja. Usposabljanja sodelavci DEVELORJA pripravijo in vodijo na osnovi posnetka stanja, trenutnega razvoja in znanja zaposlenih in konkretnih potreb banke, tako da so izobraževalne aktivnosti usmerjene v uspešnejše tekoče delovanje in v uresničevanje poslovnih in strateških ciljev njihovega naročnika. DEVELORJEV način dela in pristopi so razviti na visok nivo, usposabljanja so navdihujoča. Trener se pred izvedbo delavnic resnično poglobi v konkretne okoliščine naročnika, tako da razume delovno okolje in probleme ter povezuje in vodi udeležence v smeri zadanega cilja. Delavnice so ciljno naravnane in učinkovite, ob učinkovitih metodah spremljave rezultatov so le-ti dejansko vidni in merljivi. S tem načinom dela je DEVELOR v Poštni banki Slovenije sprejet kot podporni partner in enakovreden sogovornik. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z njim. Viktor Lenče, član uprave Maribor, 7.2.2014
 • Develorci !
  Zaključni dogodek programa razvoja vodstvenih veščin in zavedne varnosti je bil izreden. Slušatelji so se odrezali in nas naredili zelo ponosne. Vzpodbudili so nas, da bomo poiskali sredstva za dodatno delo z njimi, saj se je izkazalo, da so vse naučeno obrnili v svoj prid in jim bo koristilo pri delu.
  Vaši ekipi se iskreno zahvaljujem, da ste popolnoma  izpolnili moja pričakovanja.
  Iskreno vaša Ksenija
 • GorenjeSpoštovani kolegi Develorjevi.

  Dovolite, da se vam še enkrat v imenu celotne ekipe projekta Ambsadorji učinkovitosti KA zahvalim za vaše sodelovanje.

  Vaš prispevek je šel močno čez običajen predavateljski/konzultantski standard.

  Z vašo neprecenljivo energijo in zavzetostjo ste uspeli naše sodelavce okužiti z virusom voditeljstva, ki se bo, v to verjamemo,  razširil tudi z vašo pomočjo v druge delovne sredine.

   Maja Bradeško

  Gorenje

  Kadrovske zadeve in korporativne storitve, Razvoj kadrov in usposabljanje

  Pomočnica izvršnega direktorja

 • pomurska-gospodarska-zbornica"S podjetjem Develor sodelujemo kar pogosto. Je podjetje, ki zmeraj ponudi kaj novega in se nenehno razvija. Imam občutek, da zmeraj želi povezovati različna poslovna okolja in ljudi v njih.

  Izvedbe njihovih izobraževanj, delavnic ali predstavitev so navdihujoče, učinkovite in aplikativne, predvsem zaradi visoko strokovno podkovanih in usposobljenih trenerjev ter moderatorjev.

  Prepoznal sem jih kot zaupanja vredne poslovne partnerje, ki z veseljem vlagajo svoje izkušnje, znanje, ideje in trud tudi v razvoj naše regije.

  Soz meraj pozitivni, povezovalni in radi presenetijo."

 • logo_printV Nuklearni elektrarni v Krškem imamo na področju zagotavljanja različnih pristopov k varnosti in izboljšavam človeškega ravnanja že dolgoletne izkušnje. V resnici gre za področje našega dela, ki ga celotna jedrska industrija prepoznava kot ključno in ga zaokroža s terminom »Varnostna kultura«. V naši organizaciji se zavedamo, da je varnost tisto področje, kateri je vedno zagotovljena najvišja prioriteta, pri razvoju varnostne kulture pa izvajamo njeno stalno vrednotenje in napredek. Zaradi tega smo se odločili, da naše poznavanje omenjene problematike ter pristopov dopolnimo v sodelovanju s podjetjem Develor. V sklopu izvedene dvodnevne delavnice se je skupina sodelavcev NEK, ki je tesno povezana s področjem varnosti, seznanila z njenimi osnovnimi načeli in poenotila razumevanje načinov za njene stalne izboljšave. Delavnica je bila izvedena na zelo učinkovit način, ki je zagotavljal aktivno udeležbo vseh udeležencev, kar je bilo na koncu pohvaljeno tudi skozi izvedeno vrednotenje.   Igor Fifnja, vodja Kadrovskih zadev - Nuklearna elektrarna Krško Krško, 17.3.2015
 • RCUM Uni MB"V svetu informacijske tehnologije pravimo, da je edina stalnica sprememba. Poleg tehničnega ter strokovno-specifičnega znanja, ki ga moramo nenehno pridobivati in osveževati, je za učinkovito delo, ki navsezadnje nudi zadovoljstvo vsakemu posamezniku, potrebna primerna komunikacija. Dvodnevna delavnica, ki smo se je udeležili vsi zaposleni na Računalniškem centru Univerze v Mariboru, je bila zato zelo dobrodošla. Velika večina udeležencev je odšla prepričanih v uporabnost pridobljenega znanja; izpostavljena sta bila strpnost pri poslušanju in učinkovita komunikacija. Izvedene vaje so nedvomno nakazale nekaj učinkovitih pristopov, izboljšale splošno vzdušje in povečale pripadnost kolektivu. Trenerju, ki je po mnenju vseh udeležencev ustrezno vodil delavnico, se iskreno zahvaljujemo."

 • logo"Poslanstvo Bolnišnice Topolšica kot sekundarne bolnišnice je ostati oziroma postati še boljša (najboljša) ustanova na svojem specializiranem področju tako v naši regiji kot v slovenskem zdravstvu na sploh. Tudi v prihodnje želimo zagotavljati vse bolnišnične storitve z enako dostopnostjo, vsem uporabnikom želimo zagotoviti visoko strokovno, kakovostno, učinkovito in prijazno zdravstveno oskrbo.

  Da bi te cilje lažje uresničevali, smo se odločili za sodelovanje s skupino Develor, upajoč, da bomo zaposleni s pomočjo njihovih trenerjev in njihovim načinom dela lažje reševali težave, s katerimi se soočamo, se hitreje in kvalitetnejše odločali in lažje sprejemali izboljšave oziroma spremembe, ki so koristne za naše delo. Prepričani smo, da so izobraževanja, ki so bila izvedena v naši bolnišnici, pripomogla, da smo zaposleni pričeli razmišljati na drugačen način, da se bolje zavedamo svojih potencialov, tudi tistih, katerih se morda pred tem niti nismo in da bo skupina Develor tudi v prihodnje pomemben del mozaika, imenovanega visoko strokovna, kakovostna, učinkovita in prijazna Bolnišnica Topolšica."

   

 • SKZ Ljutomer-Krizevci logoNaše sodelovanje s podjetjem DEVELOR traja že dalj časa. Kljub veliki ponudbi podjetij s podobnimi dejavnostmi smo se vedno znova odločili za sodelovanje z njimi.

  Zakaj?

  Razlog je preprost, njihove storitve so vrhunske, naši zaposleni zelo zadovoljni, podjetje pa na dobri poti k zastavljenemu cilju; Povečevanja kapitala znanja in učinkovitosti naših zaposlenih, ki niso strošek pač pa naložba.

  V Ljutomeru, 24.04.2014

  Direktorica: Bernardka Hlebič

 • JCISpoštovani g. Tadej! Najlepša hvala za zelo uspešno in zanimivo izvedbo delavnice. Lahko vam potrdim, da smo vsi udeleženci izjemno uživali, vem pa tudi, da smo/so odnesli kar nekaj pozitivnih rešitev za boljše sodelovanje med timi v prihodnje. Pozdrav iz Koroške, Tomaž Primožič Direktor družbe / Managing Director Johnson Controls Slovenj Gradec d. o. o.
  Teambuilding
 • ZD MB Spoštovani, dne 23.05.2015 je podjetje Develor d.o.o. izvedlo fasilitirano strateško motivacijsko delavnico z naslovom: "Moja vloga pri razvoju zaposlenih in njihovega zadovoljstva". Delavnice se je udeležilo 36 udeležencev, ki v okviru svojega dela izvajajo predvsem naloge vodenja. Udeleženci delavnice so bili z njeno vsebino, organizacijo in izvedbo zelo zadovoljni. Vsem sodelujočim s strani podjetja Develor d.o.o. se zahvaljujemo za opravljene razgovore pred izvedbo delavnice, pomoč pri analizi vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih v našem zavodu, izvedbo delavnice in predstavljeno evalvacijsko poročilo. Veselilo nas je korektno in profesionalno sodelovanje! Zahvalo v celoti si lahko ogledate na tej povezavi. 
 • DOSOR_logo"Voditi podjetje in si samo domišljati , da poznaš sodelavce, je tvegana pot. Nihče nima pomisleka , da gre na neznano pot z zemljevidom. Številni vodje pa na svoji poti vodenja spregledajo, da niso edini »zemljevidi« bilanca, procesi, poročila… Še posebej v storitveni branži so zaposleni edina in edinstvena prednost. Osebnostnih lastnosti, tako lastnih kot sodelavčevih, ne moremo bistveno spremeniti , lahko pa njihove prednosti makisimiramo in nadgrajujemo za učinke pri delu. Insights metoda je odlično orodje za medsebojno spoznavanja sodelavcev, predvsem pa nepogrešljivo orodje za dolgoročno načrtovanje kompetenc in nalog sodelavcev. Kaj mi je pri Develor-ju všeč ? Osebni pristop, želja spoznati stranko in »custom made« načrt izobraževanja; hitra odzivnost in prilagodljivost; dolgoročna usmerjenost oz. partnersko sodelovanje; kar naenkrat dobiš »novega sodelavca«, ki vidi stvari »od zunaj« in najde zato hitreje nekatere rešitve."
 • BKS_Bank_Logo"BKS Bank je u Develoru pronašla izvrsnog partnera s kojim svoj moto - Rastite s nama! - može brže i bolje provesti u stvarnosti, kako za klijente tako i interno, za svoje zaposlenike. Uz bogato poslovno i edukatorsko iskustvo, te teoretsku i aplikativnu vrijednost programa koji Develor provodi, neprocjenjiv je pojedinačni doprinos svakog njihovog trenera – Tadej, Vesna, Miha, kao i svi ostali, nesebično s vama dijele svoja znanja i iskustva, ali i svoje osmjehe, emocije, srce. A svega toga imaju uistinu mnogo! Nakon provedenog sveobuhvatnog programa za menadžere i radionica i coachinga za Upravu Banke, mogu reći - oni ostvaruje vaša očekivanja i ... još (malo) više!"