Poslovna konferenca Portorož

Na že 20. Poslovni konferenci Portorož (PKP), ki je osrednji gospodarski dogodek in stičišče najpomembnejših »poslovnih« imen v Sloveniji, smo slišali izmenjave najboljših poslovnih praks in priložnost o prihajajočih trendih na gospodarskem področju.

Poslovna konferenca Portorož je dogodek, ki je zasnovan vsako leto znova, njegova vsebina pa nastaja na podlagi temeljitega raziskovalnega dela, kar zagotavlja visoko dodano vrednost konference. Na konferenci so podeljene tudi nagrade: nagrada Časnika Finance je vrhunsko priznanje v slovenskem gospodarskem prostoru, ki je namenjena tistim posameznikom in organizacijam, ki ključno prispevajo h gospodarskemu razvoju in povečevanju družbene blaginje.

Nekaj utrinkov z letošnje Poslovne konference v Portorožu: