Zapri
 Zapri

Develor Slovenia

Pokaži vse kontakte
Magazine  

Najdi v Storitvah & rešitvah

  • Please, type at least 3 characters in search input to find solutions.
Išči vse storitve

Najdi v virih

  • Please, type at least 3 characters in search input to find resources.
Preišči vire
  Kontaktirajte nas

Ciljna skupina

  • Odločevalci, neposredno nadrejeni vodje ciljni skupini in predstavniki ciljne skupine

Število udeležencev

8-12

Trajanje

1 dan

Ko oblikujemo razvojne programe, stranko spodbudimo k razmišljanju, kaj z usposabljanji in razvojem zaposlenih pravzaprav želi doseči. Določiti je potrebno tudi ključne kazalnike uspeha (KPI – key performance indicators). Tako ob načrtovanju razvojnih projektov sprva sploh ne razmišljamo o vsebini pač pa o rezultatih, ki jih želimo doseči.

Develor value chain workshop

V 2. fazi načrtovanja določimo ključna vedenja, ki jih pri ciljni skupini moramo razviti, da bomo dosegli zastavljene poslovne cilje.

Ključna področja razvoja zaposlenih določimo na osnovi (kritičnih) ključnih vedenj. Ključna področja razvoja zaposlenih so pogoj za želeno vedenje in dosego poslovnih ciljev. (Npr.: razvoj svetovalne prodaje, okrepitev vodstvenih veščin na področju motivacije podrejenih, ipd.)

Aplikacija novo pridobljenih znanj in spoznanj v prakso mora biti čim bolj učinkovita (časovno in vsebinsko). Iz izkušenj vemo, da je dolgoročna sprememba delovanja mogoča le, če se novo znanje in veščine uporabljajo v praksi. Pri tem je izrednega pomena, da je novo delovanje sprejeto in spodbujano s strani organizacije kot celote ter usklajeno z njenimi delovnimi procesi. Opisani postopek načrtovanja se izvede na delavnici DVC, ki se je udeleži najvišje vodstvo podjetja, izbrani zaposleni in strokovnjaki podjetja Develor.

Razvoj bo očitno temeljil na opredeljenem akcijskem načrtu, pripravljenem na delavnici, in bo izveden na vpliven in nepozaben način. Uporaba zahtevanih kritičnih vedenj in procesov bo zagotovljena s posebnimi orodji za podporo izvajanju, prav tako pa jih bodo spremljala vnaprej določena merilna orodja za doseganje zastavljenih poslovnih ciljev.

V ta namen določimo metode in sredstva za spodbujanje uporabe (novega) znanja in veščin pri delu. Tu govorimo tako o sredstvih nadzora in razvoja (za okrepitev znanj), kot tudi o sredstvih za spodbudo in nagrajevanje. Spremlja nas eno ključnih načel pristopa: zalotiti zaposlene, ko delajo dobro!

Ključne kazalnike uspeha se spremlja ves čas trajanja razvojnega projekta. Redno/ nenehno/ sproti preverjamo ali smo na pravi poti za doseganja na začetku zastavljenih ciljev. Hkrati pa se spremlja, spodbuja in nagrajuje uporabo novih in obstoječih veščin pri delu.

Želite več informacij o Develor verigi vrednosti?

Pogovorimo se in zgradimo pravo rešitev za vas. Pustite svoje podatke in kmalu vas bomo kontaktirali

Povezane storitve