Razvoj zavzetosti zaposlenih | DEVELOR
Zapri    

  Develor d.o.o.
  Cesta Toneta Tomšiča 11,
  4270 Jesenice, Slovenija

  Pokaži vse kontakte
  Kontaktirajte nas    
  • Odnos in razvojna miselnost
  • Vodenje in upravljanje
  • Prodaja, skrb za stranke in pogajalske veščine
  • Osebna učinkovitost in komunikacijske veščine
  • Teambuilding in učinkovito sodelovanje tima
  • Ocenitev in diagnostika
  • HR svetovanje in coaching
  • Storitve

  Najdi v Storitvah & rešitvah

  • Please, type at least 3 characters in search input to find solutions.
  Pojdi na storitve

  Najdi v virih

  • Please, type at least 3 characters in search input to find resources.
  Preišči vire

  Ciljna skupina

  • Celotna organizacija, Kadrovska služba
  • Projektni tim

  Število udeležencev

  Različne skupine znotraj organizacije

  Trajanje

  1-6 mesecev

  Zavzetost zaposlenih je merljiva čustvena zavzetost, ki jo zaposleni in vodje čutijo do svoje organizacije, kar vpliva na to, da si pri svojem delu bolj prizadevajo za dosego organizacijskih ciljev in uspeha. Po vsem svetu je le 15% visoko zavzetih zaposlenih. Zavzeti zaposleni delajo s strastjo in čutijo globoko povezanost s svojim podjetjem. Spodbujajo inovacije in premikajo organizacijo naprej. So zagovorniki podjetja in nameravajo ostati.

  Glavni cilj programa razvoja zavzetosti zaposlenih je povečati trenutno stopnjo zavzetosti in ohranjanja ključnih kadrov, s premestitvijo ljudi iz nevezanega stanja na zavzete ali visoko zavzete položaje, hkrati pa ohraniti tiste, ki imajo močno čustveno povezavo.

  Za dosego tega cilja so potrebni zavesten postopek, ustrezni koraki načrtovanja in disciplinirana izvedba. DEVELOR je partnerska podpora celotnemu programu, od ocene do izvedbe sprememb. Projekt se od primera do primera razlikuje glede na posebne potrebe in okoliščine organizacije.

  Employee engagement development

  Da bi vedeli, kam iti, moramo vedeti, kje smo. Izhodišče je vprašalnik o zavzetosti zaposlenih, ki vodstvu zagotavlja objektiven in celovit pogled na trenutno stanje. Na podlagi ugotovljenih slabosti in manjkajočih gonilnih sil lahko načrtujemo postopek izboljšanja.

  Med programom lahko uporabimo različne metode, od fokusnih skupin, razgovorov, delavnic do kartiranja poti zaposlenih in metode izvedbene podpore dogovorjenim dejanjem. Kot okvirni koncept uporabljamo modela MAGIC in SCARF.

  Končni rezultat bo odvisen od stopnje izvajanja:

  • Postopki ne vključujejo le običajnih podrobnih korakov, temveč tudi standardna vedenja, ki zagotavljajo želeni rezultat. Ker morajo neposredno nadrejeni vodje ustvariti okolje, ki bo spodbujalo zavzetost, jih moramo najprej podpreti.
  • V svoji rešitvi zbiramo in identificiramo standardna vedenja in dejavnosti v vodstvenem operativnem modelu, ki pomaga vodjem, da dejansko in merljivo ustvarijo okolje, ki neguje sodelovanje.
  • Trajnost sprememb v vedenju zagotavlja izdelan sistem vzdrževanja zavzetosti zaposlenih tako na vodstveni kot na ravni zaposlenih.

  Želite več informacij o Razvoju zavzetosti zaposlenih?

  Pogovorimo se in zgradimo pravo rešitev za vas. Pustite svoje podatke in kmalu vas bomo kontaktirali

   Povezane storitve