Zapri
 Zapri

Develor Slovenia

Pokaži vse kontakte
Magazine  

Najdi v Storitvah & rešitvah

 • Please, type at least 3 characters in search input to find solutions.
Išči vse storitve

Najdi v virih

 • Please, type at least 3 characters in search input to find resources.
Preišči vire
  Kontaktirajte nas

Ciljna skupina

 • Delovodje

Število udeležencev

8 - 12

Trajanje

7,5 dni

 • Delavnica v živo
 • On-line delavnica

Poskrbeti morajo za izpolnjevanje nalog in ciljev, postavljenih s strani nadrejenih. Na drugi strani pa morajo podrejene voditi, spodbujati in usmerjati na način, da s svojim delom ustvarjajo kar največ dodane vrednosti.

V organizacijah so vodstvene veščine za ustvarjanje dodane vrednosti zaposlenih ključnega pomena. Delovodje so pogosto strokovnjaki na svojem področju dela, primanjkuje pa jim vodstvenih veščin in znanj o vodenju: kako voditi podrejene sodelavce, da bodo le ti pri delu učinkoviti. NAMEN ŠOLE VODENJA ZA DELOVODJE JE UDELEŽENCE USPOSOBITI ZA UČINKOVITO VODENJE SODELAVCEV, da bodo s svojim delom lažje dosegali cilje podjetja. DEVELOR Šola vodenja za delovodje ni ena sama delavnica ali niz le-teh, temveč zavestno izdelan razvojni proces, ki združuje različne metodologije usposabljanja, treninga in delavnic, da bi dosegli čim večjo učinkovitost pri razvoju vodstvenih veščin.

MasterShiftManager program

Razvoj poteka po principu Verige vrednosti Develor, ki temelji na Kirkpartick metodologiji za merjenje in spremljanje učinkovitosti usposabljanj. Vse aktivnosti v okviru Šole vodenja za delovodje so usmerjene v ciljni razvoj zaposlenih, uporabo novega znanja v praksi ter merjenje in spremljanje učinkovitosti razvoja. S pomočjo Verige vrednosti Develor dokažemo pozitivno izboljšanje organizacijske učinkovitosti. Program temelji na podlagi naših izkušenj in najboljših praks z več kot 2000 izobraževalnih dni v več kot 150 proizvodnih podjetjih.

Cilji izvedbe

 • Izbira in izvajanje ustreznega stila vodenja
 • Sprejemanje odločitev in postavljanje ciljev
 • Spremljanje učinkovitosti in razvoj sodelavcev
 • Motivacija, samo-motivacija in ustvarjanje zaupanja
 • Komunikacija in zastopanje interesov
 • Upravljanje s časom, nalogami in projekti

Teme

 • Zagotovimo podporo Šoli vodenja za delovodje s strani vodstva in celotne organizacije
 • Določimo ključne cilje Šole vodenja za delovodje
 • Dogovorimo ključna vedenja zaposlenih, potrebna za dosego ciljev Šole vodenja za delovodje
 • Določimo ključne kazalnike uspeha za projekt
 • Dogovorimo načine za spodbudo in zagotovitev uporabe novih znanj in vedenj

Želite več informacij o Šoli vodenja za delovodje?

Pogovorimo se in zgradimo pravo rešitev za vas. Pustite svoje podatke in kmalu vas bomo kontaktirali

Povezane storitve