Zapri
 Zapri

Develor Slovenia

Pokaži vse kontakte
Magazine  

Najdi v Storitvah & rešitvah

 • Please, type at least 3 characters in search input to find solutions.
Išči vse storitve

Najdi v virih

 • Please, type at least 3 characters in search input to find resources.
Preišči vire
  Kontaktirajte nas

Ciljna skupina

 • Vodstvo srednjega in najvišjega nivoja

Število udeležencev

8 - 12

Trajanje

2 dni

 • Delavnica v živo
 • On-line delavnica

ČE PODJETJA NE DELUJEJO NENEHNO V RAZVOJU S ČASOM, z novimi tehnologijami in novimi poslovnimi pristopi, jim preti celo nevarnost propada.

Danes delujemo v nenehno spreminjajočem se okolju, kar je potrebno upoštevati tudi pri vsakodnevnem poslovanju podjetja. Spremembe, ki so nastale na osnovi različnih zunanjih in notranjih dejavnikov in učinkovito upravljanje novih razmer, so ključne naloge vodij. Večina teorij in pristopov k vodenju sprememb ostaja na nivoju najvišjega vodstva.

Program vas seznani s sodobnimi pristopi, načini in praktičnim orodjem, ki omogoča obvladovanje in vodenje sprememb v delovnem procesu. Naše izkušnje kažejo, da problemi nastanejo pri uvajanju in upravljanju sprememb predvsem na nivoju srednjega in operativnega vodstva, ki se sreča s spremembo, ko je le-to potrebno le še sprejeti in uvesti v svoje delovno okolje in med zaposlene.

Naš 2 dnevni program nauči sodobnih pristopov in prijemov, ki odgovorijo na vprašanja: kako lahko držite korak s pospešenim tokom informacij, ko gre za organizacijske spremembe? Kakšno vrsto vodenja in motivacijskih pristopov bi uporabili za svoje podrejene, ko pride do naravnega odpora do sprememb ? Kaj narediti, da se izognemo napakam ali celo popravljanju napačnega pristopa, da dosežemo uspeh pri delu in cilje, vključujoč spremembe, ki so med tem nastale?

Cilji izvedbe

 • razumeti in sprejeti nujnost sprememb
 • uporabiti najnovejše tehnike upravljanja sprememb
 • oceniti in učinkovito obvladati odpor sodelavcev
 • načrtovati celoten postopek sprememb
 • uveljaviti svojo vodilno vlogo v zapletenem mehanizmu sprememb

Teme

 • Definicija spremembe in ’Formula za spremembo’
 • Osnovni koncepti vodenja sprememb (izkušnje gurujev vodenja sprememb)
 • Človeški vidik spremembe in uspeha
 • Analitična tehnika vodenja sprememb
 • Vzroki za odpor do spremembe in možnosti, da jih premagamo
 • Mehanizmi procesa sprememb pri posamezniku
 • Kaj se pričakuje od vodij v času sprememb?
 • Ključni koraki , da sprejmemo spremembe

Želite več informacij o Vodenju sprememb?

Pogovorimo se in zgradimo pravo rešitev za vas. Pustite svoje podatke in kmalu vas bomo kontaktirali

Povezane storitve