Zapri
 Zapri

Develor Slovenia

Pokaži vse kontakte
Magazine  

Najdi v Storitvah & rešitvah

  • Please, type at least 3 characters in search input to find solutions.
Išči vse storitve

Najdi v virih

  • Please, type at least 3 characters in search input to find resources.
Preišči vire
  Kontaktirajte nas
Povečajte potencial in zavzetost

Program upravljanja in razvoja talentov je skupaj s programoma razvoja strateških delovnih mest in ohranjanja
ključnih zaposlenih usmerjen v zagotavljanje ključne pripravljenosti in sodelovanja HR strokovnjakov pri razvoju
in rasti organizacije.

Po naših izkušnjah so elementi upravljanja sprememb ključni za uspeh katerega koli programa talentov. Zato dajemo velik poudarek tudi na upravljanje pričakovanj, notranjo komunikacijo, coaching & mentorstvo ter nenehnemu sledenju individualnemu razvoju.

Insight 1

Program upravljanja s talenti

Naš program upravljanja s talenti je namenjen prepoznavanju tistih zaposlenih ali potencialnih zaposlenih, ki lahko predstavljajo kritično vlogo pri doseganju strateškega plana organizacije. Proces prepoznave in izbire skupine talentov (talent pool) v organizaciji temelji

na predhodno opredeljenih kriterijih, znanju in veščinah, ki se zberejo, obdelajo in merijo z namenom, da se na tej osnovi pripravi čim bolj ustrezen in učinkovit plan razvoja, prirejen prav za to ciljno skupino. Plan je skladen s kariernim načrtom, kar skupaj zagotavlja rast in razvoj profesionalnih kompetenc, ki so potrebne za razvoj talenta in mu/ ji zagotavljajo pripravljenost na bodoči prevzem ključnega/ vodilnega položaja v organizaciji. Napredek talentov redno spremljamo in merimo tekom izvajanja programa.

Insight 2

Program ohranitve ključnih kadrov

DEVELOR’s Key Employee Retention Program is a long-
term solution with immediate effect on key people. It
includes a thorough process that incorporates all
necessary planning, execution, alignment and follow-up
activities to establish and sustain this system in the long
run.

This carefully planned and implemented process enables
the organization to maintain and reinforce the competitive
edge they have through their key employees.

rok. Proces s skrbnim načrtovanjem in izvedbo omogoča organizaciji, da sistematično vzdržuje in opolnomoči kritična področja, kot je ustrezen razvoj in ohranjanje ključnih kadrov; razvoj nivoja njihove motivacije in zavzetosti, prenosa znanj v ustreznem časovnem okviru in planiranje uspeha v vsaki situaciji. Naš program ohranitve ključnega kadra pomaga prepoznati ključne zaposlene, oblikuje matriko razvoja ključnega kadra in opredeli aktivnosti, ki izključijo poslovno tveganje za organizacijo.

Insight 3

Razvoj strateških delovnih mest

Strateška delovna mesta prispevajo največ k doseganju ciljev organizacije. Zato je ključnega pomena, da ima organizacija visoko usposobljene, zavzete in pripadne zaposlene na ključnih, strateških delovnih mestih. Program vključuje celoten proces – od

prepoznave strateškega delovnega mesta do opredelitve vseh prednosti in pomembnosti strateškega delovnega mesta; raziskava in razgovor z zaposlenimi in razvoj nadomestnih planov za zaposlene. Projekt je časovno opredeljen in zagotavlja občasno zunanjo intervencijo, pri čemer je cilj razjasnitev tistih delovnih mest, ki so ključni za doseganje zadane strategije ali za ključno vlogo pri optimizaciji izvršnega procesa po opredeljeni strategiji in ustreznih aktivnostih za njeno realizacijo

Related articles

Looking for help with Talent?

Pogovorimo se in zgradimo pravo rešitev za vas. Pustite svoje podatke in kmalu vas bomo kontaktirali.