DEVELOR | GORENJE d.d. – Z ambasadorji širimo kulturo sodelovanja in usmerjenosti k skupnim ciljem
Zapri    

  Develor d.o.o.
  Cesta Toneta Tomšiča 11,
  4270 Jesenice, Slovenija

  Pokaži vse kontakte
  Kontaktirajte nas    
  • Odnos in razvojna miselnost
  • Vodenje in upravljanje
  • Prodaja, skrb za stranke in pogajalske veščine
  • Osebna učinkovitost in komunikacijske veščine
  • Teambuilding in učinkovito sodelovanje tima
  • Ocenitev in diagnostika
  • HR svetovanje in coaching
  • Storitve

  Najdi v Storitvah & rešitvah

  • Please, type at least 3 characters in search input to find solutions.
  Pojdi na storitve

  Najdi v virih

  • Please, type at least 3 characters in search input to find resources.
  Preišči vire

  Po uspešnem programu razvoja veščin za vodje v Programu Kuhalni aparati so lani projekt Ambasadorji učinkovitosti izpeljali tudi v Programu Pralno-sušilni aparati. Delavnic, ki so potekale od maja do decembra, so se udeležili vodje programa in nekateri drugi sodelavci, ki koristna znanja o vodenju, komuniciranju, postavljanju in spremljanju ciljev že uporabljajo pri svojem delu.

  Namen programa je dvig produktivnosti procesov za učinkovito doseganje poslovnih rezultatov. Ambasadorji učinkovitosti razvijajo kulturo voditeljstva, sodelovanja, medsebojnega spoštovanja in usmerjenosti k skupnim ciljem vseh vodij v programu. Delavnice je izvedlo podjetje Develor, ki je uporabo naučenega znanja pri vsakdanjem delu spremljalo tudi na delovnih mestih. Danijel Zupančič iz podjetja Develor je ob zaključku programa povedal, da so v vodstvu programa prepoznali močno željo, da naredijo preboj v razmišljanju in povežejo vse vodje v dobro uigrani tim: »Presenečali so me mojstri, ki so iz nočne izmene prišli na delavnico ali pa po delavnici odšli še na redno delo vodenja svoje izmene. Z zavzetostjo in iskreno željo je vse teklo z visoko stopnjo pozitivne energije in smo izjemno veseli, da so padle meje med vrtički in da so vodje jasno izrazili, kako se sedaj vsak z vsakim odkrito in neobremenjeno pogovori.«

  Dosegli so ključne cilje programa in izboljšali kazalnike uspešnosti: 1. zmanjšali so stroške (ne) kakovosti v proizvodnih procesih (zmanjšanje izmeta, popravila) 2. izboljšali so produktivnost (mesečni PPH, doseganje ciljnega OEE oz. LT) 3. izboljšali so učinkovitost vodstvene komunikacije: – letne razgovore z vodji so izvedli do konca avgusta, z vsemi zaposlenimi pa do konca oktobra – rezultat merjenja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih se je izboljšal glede na 2016 S programom, v katerega je bilo vključenih 39 sodelavcev, so uspeli izboljšati vzdušje, sodelovanje in s tem tudi uspeš- no delovanje programa. Kaj pa pravijo o rezultatih oziroma učinkih izobraževanja sodelavci?

  Rolando Dobravc je že deset let mojster v  proizvodnem programu  Pralno-sušilni aparati. V tem času se je udeležil več izobraževalnih programov. »V šoli za vodje smo se naučili osnov vodenja sodelavcev in linije, to izobraževanje pa je nadgradilo znanje za boljše vodenje sestankov, letnih razgovorov in podobno. Med drugim sem spoznal, kako pomembno je postavljanje odprtih vprašanj, da dobiš od sodelavca dovolj informacij. Prav tako je pomembno, da podaš pravo informacijo ob pravem času in da preveriš, ali je sodelavec pravilno razumel nalogo, ki si mu jo zaupal. Z bolj umirjeno komunikacijo lažje dosežemo dialog, tako s podrejenimi kot nadrejenimi. Izobraževanje je bilo naporno in prijetno obenem. Ker smo bili cele dneve od doma, je nekoliko trpela družina, smo pa po drugi strani dobili veliko koristnih napotkov. Verjamem, da nam bodo prišle prav že pri reševanju nalog z novo generacijo pralnih strojev, ki jo ravno uvajamo v proizvodnjo, saj se med službami sedaj bolje povezujemo.«

  Bernarda Česnovar, prva sledilka mojstrici na liniji 4, kjer izdelujejo sušilnike perila, pravi, da se sicer ni udeležila Develor programa Ambasadorji učinkovitosti, a opaža koristi v smislu manj popravil na aparatih. »Ker je več stika med sodelavci in je boljša komunikacija, poteka delo bolj tekoče. Delavci na traku se opozarjajo med seboj in tako se že na izvoru reši več težav oziroma napak. Hitro ukrepanje je namreč zelo pomembno. Menim, da je zelo koristno, da so mojstri dobili sledilce za pomoč, saj si tako porazdelimo delo, ki je sicer zelo obsežno in zahtevno.«

  Mirko Meža, izvršni pomočnik uprave za proizvodni Program Pralno-sušilni aparati  in Jernej Heindl, direktor proizvodnega Programa Pralno-sušilni aparati, sta 18. decembra 2017 podelila diplome udeležencem programa Ambasadorji učinkovitosti. Letos nadaljujejo z aktivnostmi, ki so usmerjene predvsem v vzdrževanje novega načina delovanja in obnašanja zaposlenih. Vključili so se tudi t. i. skrbniki učinkovitosti iz programa PSA in Kadrovske dejavnosti, ki so jih udeleženci programa izbrali na zaključnem dogodku.

  Skrbniki pomagajo vodjem pri nadaljnji uvedbi veščin, znanj in novih standardov obnašanja.

  Standardi vedenja, ki so osnova za spremenjeno delovanje:

  I. Nameniti čas vodenju (primeren stil vodenja in delegiranja)

  II. Aktivno poslušanje, jasno sporočanje (učinkoviti sestanki, asertivna in spoštljiva komunikacija)

  III. Redno izvajanje letnih razgovorov

  Jernej Heindl, direktor proizvodnega Programa pralno-sušilni aparati: »Vlaganje v razvoj sodelavcev je zelo pomembno za doseganje poslovnih ciljev našega programa, kakor tudi za dobre odnose v programu. Zato smo se odločili vključiti v program, s pomočjo katerega gradimo kulturo učinkovitega vodenja, komuniciranja in sodelovanja. Zahvaljujem se vsem sodelavcem, ki ste prispevali k uspešni izvedbi projekta in verjamem, da bomo z zavzetim izpolnjevanjem obveznosti rezultati projekta tudi dolgoročno pozitivni.« Seveda je sedaj ključno, da vodstvo in vsi ambasadorji vztrajajo pri uporabi naučenega v vsakodnevni praksi in s tem prispevajo k uspehu podjetja in kakovosti svojega življenja. Od tu naprej je nadaljnji razvoj in uspeh v vaših rokah! —Vesna Petkovšek, Gorenje d.d.

  Hibridno delo

  Vpišite svoj e-naslov in prejeli boste E-knjigo z nasveti, kako obvladovati hibridni način dela.


   Povezani članki