DEVELOR | Učinkovito timsko sodelovanje in teambuildingi
Zapri    

  Develor d.o.o.
  Cesta Toneta Tomšiča 11,
  4270 Jesenice, Slovenija

  Pokaži vse kontakte
  Kontaktirajte nas    
  • Odnos in razvojna miselnost
  • Vodenje in upravljanje
  • Prodaja, skrb za stranke in pogajalske veščine
  • Osebna učinkovitost in komunikacijske veščine
  • Teambuilding in učinkovito sodelovanje tima
  • Ocenitev in diagnostika
  • HR svetovanje in coaching
  • Storitve

  Najdi v Storitvah & rešitvah

  • Please, type at least 3 characters in search input to find solutions.
  Pojdi na storitve

  Najdi v virih

  • Please, type at least 3 characters in search input to find resources.
  Preišči vire

  Kako sestava tima in timska dinamika vplivata na učinkovitost tima? To vprašanje je bilo izpostavljeno v raziskavi Google. Podatki raziskave o 180-tih timih, testiranih s 35-imi različnimi statističnimi modeli, so pokazali jasno zgodbo! Ni toliko pomembno KDO je v ekipi, temveč KAKO tim deluje in sodeluje.
  Kaj nam to pove? Za največjo učinkovitost tima so potrebni operativni model sodelovanja, veščine sodelovanja in povezanost. Za dvig učinkovitosti timskega sodelovanja pa je potrebno najprej izvesti diagnostiko o obstoječem stanju. In tu se prične iskanje magičnega napoja za učinkovitost timskega sodelovanja.

  Za odpravljanje težav v timu si oglejte Učinkovito timsko sodelovanje in teambuildinge skozi

  DEVELOR objektiv učinkovitega timskega sodelovanja

  Ocenimo učinkovitost timskega sodelovanja

  Plemena, ki učinkovito sodelujejo, uspevajo. Plemena, ki ne uspejo sodelovati, preprosto izginejo. To velja tudi za poslovna plemena – time in organizacije.

  Kdaj in kako bi morali preoblikovati tim?

  Ukrepajte, ko opazite upad uspešnosti in učinkovitosti tima, večjo stopnjo konfliktov in zmanjšanje zaupanja med člani tima. Poseg je potreben tudi, če so v timu novinci ali v primeru drugih organizacijskih sprememb.

  Strokovna diagnostika timskega sodelovanja je začetek.

  Pomaga vam razumeti, preden ukrepate. Na podlagi razumevanja gradite akcijski načrt, pospešite učinkovito sodelovanje in se razvijate. Katera orodja diagnostike so najbolj učinkovita?

  • Team Sociomapping oceni učinkovitost timske komunikacije in dela na daljavo. 
  • Lencioni diagnostika tima je primierna za najvišje vodstvo, ugotovi in izpostavi motnje v timu.
  • Insights Timsko kolo  in Lumina Timski krog analizirata sestavo timov.
  Kontaktirajte nas

  Izboljšamo delovanje tima

  V letu 2020 so številni timi pričeli z delom on-line ali s hibridnim modelom poslovanja.  Toda, ali so bili deležni strokovnega usposabljanja za delo in učinkovito sodelovanje v oddaljenih timih? Nekateri že… 

  Veliko timov se še vedno bori z izzivi

  Še vedno odkrivamo primere, ko timi nimajo oblikovanih skupinskih ciljev ali pa so ti nejasni. Timske rutine manjkajo ali ne pomagajo pri sodelovanju. Člani tima ne vedo, na koga naj se obrnejo, kdaj in s kakšnim vprašanjem. Pogosto komunikacija, povezana z delom, ni prilagojena novi realnosti dela na daljavo – niti v obliki niti v času. 

  Timi se morajo ves čas prilagajati in redefinirati:

  • ustvariti in deliti poslanstvo, vizijo, jasne cilje in odgovornosti
  • se strinjati in izvajati rutine za virtualno delovanje, orodja in tehnike sodelovanja
  • redno ocenjujejo ustreznost le-teh, ker se razmere spreminjajo.

  V vseh fazah tega postopka pomagamo z natančno določenim postopkom spodbujanja in strokovnimi nasveti.

  Kontaktirajte nas

  Razvijemo veščine

  Ali ima lahko tim z jasnimi cilji, ustaljenimi rutinami in normami sodelovanja še vedno težave?Seveda! Vzrok je pogosto v pomanjkanju veščin – bodisi s strani vodje bodisi s strani zaposlenih.

  Katere veščine so lahko vzrok za neučinkovitost tima? 

  • vodenje oddaljenih ali hibridnih timov
  • ustvarjanje psihološko varnega okolja
  • komunikacija, sodelovanje ali razumevanje sebe in drugih.

  Vam ali vašim zaposlenim primanjkujejo veščine, ki gradijo zdrave time? 

  Zgoraj navedene veščine pomagajo zgraditi odprte, raznolike in uravnotežene ekipe. Žal jih ljudem pogosto primanjkuje. Ni sramotno priznati, da vi ali vaš tim pogrešate strokovno znanje o katerem koli izmed njih. To je začetek razvojnega potovanja!  

  DEVELOR usposabljanja obravnavajo veščine učinkovitega sodelovanja tako na daljavo kot tudi za hibridno timsko delo.

  Kontaktirajte nas

  Okrepimo timski duh

  Kako se timi počutijo po mesecih izolacije? Pogosto grozno! Tudi če uspešnost tima ni upadla, se zmanjšuje občutek pripadnosti in tovarištva. 

  Skrajni čas je, da okrepimo timski duh

  Ali je mogoče vzdušje osebnega stika v timu  nadomestiti s spletnim dogodkom? Je – izvedite zanimivo izkustveno učno dejavnost ali v svojo običajno spletno rutino vstavite kratek, a močan element, ki temelji na igrah. Pomembno bo prispeval h krepitvi sodelovanja in kohezije tima.

  Naše teambuilding aktivnosti lahko priročno uporabljate bodisi z majhnim timom bodisi s celim oddelkom, z našimi smernicami ali popolnoma neodvisno. 

  Kontaktirajte nas

  DEVELOR

  Smo mednarodna svetovalna in trenerska mreža. Že več kot 27 let oblikujemo in razvijamo človeški element uspeha podjetja. Prisotni smo v 16 državah Evrope, Bližnjega vzhoda, Afrike in Azije. Zagotavljamo nepozabno učenje, obvladljive spremembe v vedenju in dokažemo merljive rezultate.

   

   

  Spodbudimo rast in razvoj
  delovnih posameznikov
  in timov

  Različni načini za izboljšanje učinkovitosti timskega sodelovanja, gradnja timskega duha in medsebojne povezanosti

  Ne obstajata dva enaka tima. Zato za vsak tim in vsako možno situacijo poiščemo edinstveno rešitev. Ustvarimo kombinacijo, v kateri izberemo najboljša ocenjevalna orodja in posege za tisto, kar potrebuje vaš tim. Upoštevamo vašo časovno in prostorsko stisko, prednostne platforme ter druge posebnosti tima in organizacije.

  • Virtualna učilnica
  • Webinar
  • Diagnostika tima
  • Virtualna delavnica za učinkovito sodelovanje tima
  • On-line svetovanje
  • On-line Coaching

  Virtualna učilnica

  The virtual classroom is suitable to train lacking skills of collaboration, both for leaders and team members.

  It resembles the classical face-to-face training and takes advantage of digital solutions. It is a great way to learn, experience and practice skills. 

  In VIRTUAL CLASSROOM, participants,

  • engage in interactive presentations
  • handle group assignments and even,
  • practice skills with colleagues, just like in person.

  To ensure interactivity and best possible engagement, we limit the virtual class to 6-12 participants. Usual duration is under 120 minutes.

  Virtualna učilnica

  Virtualna učilnica je primerna za razvoj veščin sodelovanja,tako za vodje, kot za člane ekipe.

  Podobna je klasičnemu treningu iz oči v oči, le da izkorišča digitalne rešitve. To je odličen način za učenje, izkušnje in vadbo veščin.

  V VIRTUALNI UČILNICI udeleženci:

  • sodelujejo v interaktivnih predstavitvah
  • obravnavajo skupinske naloge in vadijo veščine s kolegi, tako kot osebno. 

  Da zagotovimo interaktivnost in najboljšo možno zavzetost udeležencev, virtualno učilnico omejimo na 6-12 udeležencev. Običajno traja manj kot 120 minut.

  Webinar

  For webinar we bring people together in order to inform, lecture, update or discuss. Unlike the virtual classroom, it is more about delivering a certain content and share knowlege. However, it doesn’t mean that a webinar is a tiring presentation. On the contrary, a good webinar is highly interactive and involving.

  Through WEBINAR session:

  • Contribute to the discussion via chat window and Q&A session
  • Express their opinion in polls and online voting
  • Share materials on their screen

  This type of virtual session is suitable for larger audiences as well. The length shall not exceed 90 minutes.

  Webinar

  Pri webinarju združujemo ljudi z namenom informiranja, predavanja ali razpravljanja. Za razliko od virtualne učilnice gre bolj za zagotavljanje določene vsebine in izmenjavo znanja. Vendar to ne pomeni, da je webinar naporna in dolgočasna predstavitev. Nasprotno, dober webinar je zelo interaktiven in zanimiv. 

  Pri webinarju udeleženci:

  • Prispevajo k razpravi prek okna za klepet
  • Svoje mnenje izrazijo v anketah in spletnem glasovanju
  • Delijo materiale na njihovem zaslonu.

  Ta vrsta virtualne seje je primerna tudi za večje občinstvo. Trajanje naj ne presega 90 minut.

  Diagnostika tima

  Assessing the status quo opens the door to insightful discussions, which then lead to solutions. For that it’s important to choose top assessment tools and know how to deploy them. 

  Each assessment brings a unique look into the team dynamics and composition. Once reports are ready, the crucial step comes – review, understand and find valuable insights with the team.

  We offer a range of highly ASSESSMENT OPTIONS, such as:

  • Team Sociomapping – the world leading method for team dynamics mapping, trusted by NASA
  • Insights Discovery Team Profile and Lumina Team Circle – leading typology tools which advance the value through specialised team profiles.
  • Lencioni Team Assessment – assesses the top management teams in 5 crucial aspects that enable performance

  Diagnostika tima

  Ocena obstoječega stanja/diagnostika odpira vrata razpravam, ki vodijo do rešitev. Za to je pomembno, da izberete najboljše orodje za diagnostiko vašega tima. Vsaka diagnostika prinese edinstven pogled na dinamiko in sestavo tima. Ko so poročila pripravljena, nastopi ključni korak – skupaj s timom preglejte, razumite in poiščite dragocene vpoglede.

  Ponujamo vam več vrst diagnostičnih orodij:

  • Team Sociomapping – vodilna svetovna metoda za kartiranje dinamike ekip, ki ji zaupa NASA
  • Insights Discovery Timsko kolo in Lumina timski krog – vodilni orodji za tipologijo, ki povečujeta vrednost prek specializiranih profilov timov. Lencioni Team Assessment – ocenjuje vodstvene ekipe v 5 ključnih vidikih, ki omogočajo uspešnost.

  Virtualna delavnica za učinkovito sodelovanje tima

  Now it is easy to run an online collaborative workshop. This is particularly useful when your team is undergoing assessment (Sociomapping, Lencioni, Insights or Lumina).

  Online team collaboration workshops are a great format to openly discuss important questions. 

  Throughout the ONLINE WORKSHOP, the team can

  • analyse the results of presented diagnostics,
  • review issues and their root causes,
  • brainstorm and shortlist possible actions,
  • reach an agreement under skilled leadership of our facilitator.

  In most cases one workshop lasts 1,5 – 3 hours and it is suitable for a dedicated team.

  Virtualna delavnica za učinkovito sodelovanje tima

  Virtualna delavnica za učinkovito sodelovanje tima je še posebej koristna, kadar vaš tim opravi diagnostiko timskega sodelovanja (Sociomapping, Lencioni, Insights ali Lumina). Virtualne delavnice učinkovitega sodelovanja tima so odličen način za odprto razpravo o pomembnih vprašanjih.

  Na virtualni delavnici učinkovitega sodelovanja tima udeleženci:

  • analizirajo rezultate predstavljene diagnostike
  • pregledajo vprašanja in njihove vzroke
  •  izvedejo “brainstorming” in poiščejo možne ukrepe
  • s fasilitacijo našega svetovalca dosežejo dogovor in pripravijo akcijski načrt. 

  Delavnica traja od 1,5 – 3 ure in je primerna za predane in zavzete time. 

  On-line svetovanje

  This type of virtual interaction is recommended as a follow-up on a previous training course. The purpose is to provide further support in the topic, deepen knowledge, discuss cases and challenges and receive direct support from the trainer.

  During an ONLINE CONSULTATION the trainer and the participants:

  • see and hear each other through voice and video chat,
  • share and edit materials,
  • discuss cases together, just like in a face-to-face classroom.

  Depending on the topic in question, it is recommended to organize these sessions one-on-one or in a micro group (2-3 people).

  The length of the session is 45-60 minutes.

  On-line svetovanje

  Ta vrsta virtualne interakcije je priporočljiva kot nadaljevanje predhodne delavnice. Namen je zagotoviti nadaljnjo podporo obravnavani tematiki, poglobiti znanje, razpravljati o primerih in izzivih ter prejeti neposredno podporo svetovalca.

  Med on-line svetovanjem svetovalec in udeleženci:

  • vidijo in slišijo drug drugegaprek glasovnega in video klepeta
  • delijo in urejajo gradiva
  • skupaj razpravljajo o primerih, tako kot v učilnici iz oči v oči.

  On-line svetovanja je priporočljivo  organizirati individualno ali v mikro skupini (2-3 osebe). Trajanje: 45-60 minut.

   

  On-line Coaching

  Remote online coaching is a good way to support the coachee in achieving a specific personal or professional goal or providing individual feedback following a recent diagnostics.

   

  During the ONLINE COACHING the coach and the coachee

  • see and hear each other through voice and video chat,
  • share and edit materials,
  • discuss cases together, just like in a face-to-face session.

  Similar to face-to-face coaching sessions, online coaching can be a one-time event or a series of sessions, focusing on specific development goals.

  The recommended length of a one session is 60-90 minutes.

  On-line Coaching

  On-line coaching je odličen način pri doseganju določenega osebnega ali poklicnega cilja ali zagotavljanju individualnih povratnih informacij po izvedeni diagnostiki.

  Med  ONLINE COACHINGOM se coach in coachee:

  • vidita in slišita prek glasovnega in video klepeta
  •  delita in urejata gradiva
  • skupaj razpravljata o primerih, tako kot pri osebnem srečanju.

  Podobno kot pri delavnicah v živo, je tudi on-line coaching lahko enkraten dogodek ali vrsta sej, ki se osredotočajo na posebne razvojne cilje.

  Priporočena dolžina on-line coachinga je 60–90 minut.

  DEVELOR je priznan partner za razvoj učinkovitega timskega sodelovanja!

  Kot globalno podjetje smo pomagali pri razvoju učinkovitosti timskega sodelovanja, preoblikovanju timov in spodbujanju timskega duha v številnih podjetjih
  po vsem svetu. Smo učinkoviti in prilagodljivi!

  Kontaktirajte nas

  Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.