Zavedna varnost

Vsakdo mora priti domov živ in zdrav!

Varnost in zdravje pri delu sta dandanes izredno pomembni temi. Podjetja, še posebej tista, ki se ukvarjajo z bolj nevarno dejavnostjo, vedno več pozornosti namenjajo razvoju procesov varnega dela, uveljavljanju varnostnih in zdravstvenih predpisov ter usposabljanjem zaposlenih.

Pri Develor-ju smo razvili program ZAVEDNE VARNOSTI, ki presega okvire običajnih izobraževanj o varnosti pri delu. Program spreminja odnos zaposlenih do varnostnih ukrepov in pravil. S pomočjo vaj in praktičnih primerov zaposleni ozavestijo potrebo po upoštevanju varnostnih predpisov in zavestnem varnem delovanju. Na ta način se znatno zmanjšajo vsa tveganja in dejanske napake oz. nesreče. Program se osredotoča tudi na spreminjanje kulture obtoževanja v kulturo zaupanja, komunikacije in aktivnega odpravljanja tveganj.


NADALJNJE EDINSTVENE DEVELORJEVE REŠITVE